be dead on your feet idiom ne demek?

 """Be dead on your feet"" şeklindeki İngilizce deyim, Türkçeye ""ayakta ölmek"" veya ""gözü açık gezmek"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim, genellikle bir sürü iş yaptıktan, uykusu gelmesine rağmen uyanık kalmaya devam ettikten veya fiziksel/ruhsal enerjisi neredeyse tamamen tükenmiş olmasına rağmen hala ayakta olan bir kişi hakkında kullanılır. Uzun bir uçuş, yoğun bir çalışma günü veya zorlu bir egzersiz seansından sonra kullanılması muhtemeldir.


Örnek cümle: ''After working for 16 hours straight, John was dead on his feet.''

Türkçeye çevirisi: ''John, aralıksız 16 saat çalıştıktan sonra resmen ayakta ölüyordu.''


Bu deyim, bir kişinin son derece yorgun ve bitkin olduğunu anlatmak için kullanılır ve genellikle abartılı bir ifade olarak kabul edilir. Bu, muhtemelen bir kişinin enerjisinin tamamen tükendiğini ve uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtmek için kullanılır."

"""Be dead on your feet"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçe'ye ""yorgunluktan ölmek"" olarak çevrilebilir. İşte bu ifadeyle kullanılan bazı örnek cümleler:

1. After all the work we've done today, I am just dead on my feet. (Bugün yaptığımız tüm işlerin ardından yorgunluktan ölüyorum.)
2. I've been running errands all day, I'm dead on my feet. (Tüm gün boyunca işlerimi hallettim, yorgunluktan ölüyorum.)
3. She was dead on her feet after the marathon. (Maratonun ardından yorgunluktan ölmüştü.)
4. I've been studying all night for the exam, and I'm dead on my feet. (Tüm gece sınav için çalıştım ve yorgunluktan ölüyorum.)
5. If I don't get some sleep soon, I'll be dead on my feet. (Eğer yakında biraz uyumazsam, yorgunluktan öleceğim.)"

Yorumlar