be dead to the world idiom ne demek?

 """Be dead to the world"" İngilizce bir deyim ve Türkçeye ""derin uykuda olmak"" veya ""her şeyden habersiz olmak"" olarak çevrilebilir.


Açıklama:


1) ""Be dead to the world"" ifadesi en sık, bir kimse çok derin bir uykuda olduğunda ve dış dünyadan gelen sesler veya aktiviteler tarafından rahatsız edilmediğinde kullanılır. Örneğin, ""After the long journey, he was so tired that he was dead to the world."" (Uzun yolculuktan sonra o kadar yorgundu ki, her şeyden habersizdi.)


2) Ancak, bu ifade sadece uyku durumları için değil, aynı zamanda bir kişi o kadar yoğun bir şekilde çalıştığı, okuduğu veya belirli bir etkinliğe odaklandığı için dış dünyadan gelen olaylara veya etkinliklere karşı farkında olmadığı durumlar için de kullanılabilir. Örneğin, ""He was so focused on his studies that he was dead to the world."" (Çalışmalarına o kadar odaklanmıştı ki, her şeyden habersizdi)."

"""Be dead to the world"" idiomunun anlamı, bir kişinin çok derin bir uyku hâlinde veya tamamen dikkatini bir şeye vererek çevresindekilere cevap vermemesi durumudur.

1. Deeply Asleep: (Çok derin uykuda)
Örnek: After a long day of hiking, she was so exhausted that she was dead to the world as soon as she hit the bed.
(Doğa yürüyüşünden sonra o kadar yorgundu ki, yatağına düşer düşmez dünyaya ölmüş gibi oldu.)

2. Completely Unconscious: (Tamamen bilinçsiz)
Örnek: The medication made him be dead to the world in a matter of minutes.
(İlaç, onun birkaç dakika içinde dünyaya ölü olmasına sebep oldu.)

3. Unresponsive: (Tepkisiz)
Örnek: He was so engrossed in his game that he was dead to the world.
(Oyununa o kadar dalmıştı ki, dünyaya ölü gibiydi.)

4. Paying No Attention: (Hiç dikkat etmiyor)
Örnek: With her headphones in and blasting music, she was dead to the world.
(Kulaklıklarını takıp müziği son ses açtığında, o dünyaya ölü gibiydi.)

5. Totally Oblivious: (Tamamen habersiz)
Örnek: Since he moved to the countryside, it's like he's dead to the world, he doesn't even know about the latest news.
(Kırsala taşındığından beri, sanki dünyaya ölü gibidir, en son haberlerden bile haberi yok.)"

Yorumlar