be deserving of something phrase ne demek?

 """Be deserving of something"" İngilizce bir ifade olup Türkçe'ye direkt olarak ""bir şeyi hak etmek"" şeklinde çevrilebilir.


Kullanımı ve anlamı: Bu ifade, bir kişi veya durumun belirli bir muamele, ödül veya sonuç hakkında yeterince pozitif ya da negatif olduğunun düşünülmesi anlamına gelir. Bu, kişinin eylemleri, karakteri veya başarıları nedeniyle bir ödülü hak ettiği anlamına gelebileceği gibi, kötü eylemleri ya da davranışları sonucunda bir cezayı ya da negatif sonucu hak ettiği anlamına da gelebilir.


Örneklere bakıldığında:


1. ""She is deserving of praise for her efforts."" Türkçe'ye ""Çabaları için övgüyü hak ediyor."" diye çevrilebilir. Bu cümlede, bir kişinin çabaları nedeniyle övgüyü hak ettiği anlamı vurgulanmaktadır.


2. ""He is more than deserving of this promotion."" Türkçe'ye ""Bu terfiyi fazlasıyla hak ediyor."" diye çevrilebilir. Burada, bir kişinin terfiyi kesinlikle hak ettiği belirtilmektedir.


Her iki durumda da, ifade genellikle bir kişinin ya da durumun belirli bir tedbiri, ödülü ya da sonucu hak ettiğini vurgulamak için kullanılır."

"""Be deserving of something"" ifadesi, haketmek ya da bir şeye layık olmak anlamına gelir. Aşağıda 5 çeviri ve örnekler bulunmaktadır:

1) ""Merited"" - He was honest and hardworking, completely merited of the award. (O dürüst ve çok çalışkan biriydi, ödülü kesinlikle hak ediyordu.)

2) ""Worthy"" - His courage in the face of adversity makes him worthy of respect. (Zorluklar karşısında gösterdiği cesaret ona saygıyı hak ettirir.)

3) ""Qualified"" - With all your education, you're definitely qualified for the scholarship. (Tüm eğitiminizle, kesinlikle bursu hak ediyorsunuz.)

4) ""Entitled"" - After years of service, you are entitled to a good retirement. (Yıllar süren hizmetten sonra, iyi bir emekliliği hak ediyorsunuz.)

5) ""Justified"" - Given all of her hard work, she’s justified in receiving the promotion. (Bütün sıkı çalışması göz önüne alındığında, terfiyi almayı hak ediyor.)"

Yorumlar