be a dime a dozen idiom ne demek?

 "Be a dime a dozen" ifadesi Türkçe'ye "on paralık değeri olmamak" olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir şeyin çok yaygın veya sıradan olduğunu, her yerde bulunabildiğini ifade eder. "Dime" Amerika'da kullanılan bir çeşit paradır ve "dozen" ifadesi "düzine" anlamına gelir. Bu deyimi anlamak için somut bir örnek vermek gerekirse: "Bu tür romanlar dime a dozen." cümlesi Türkçe'ye, "Bu tür romanlar çok yaygın ve değersiz." şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, dime a dozen idiyomu kullanılarak bu tür romanların çok yaygın olduğu ve bu yüzden çok değerli olmadığı ifade edilmiştir.

"""Be a dime a dozen"" adlı deyim genellikle çok yaygın ve özel olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılır. İşte bu deyimi içeren çeşitli örnekler:

1. Books like these are a dime a dozen. (Bu tür kitaplar çok yaygındır.)
Örnek cümle: Bu tür kitaplar çok yaygın olmasına rağmen, bu yazarın eşsiz yazım stili onu ayırıyor.

2. Ideas are a dime a dozen, execution is what matters. (Fikirler çok yaygındır, önemli olan uygulamadır).
Örnek cümle: Fikirler çok yaygın ama gerçekten etkileyici olan şey, bu fikirlerin uygulamaya dökülmesidir.

3. Jobs in this field are a dime a dozen. (Bu alandaki işler çok yaygındır.)
Örnek cümle: Bu alanda işler on paralık, ancak aslında başarılı olmak için belirli bir beceri setine ihtiyaç vardır.

4. Smartphone apps are a dime a dozen these days. (Akıllı telefon uygulamaları bu günlerde çok yaygın.)
Örnek cümle: Akıllı telefon uygulamaları bu günlerde çok yaygın yapılmasına rağmen, kullanıcıların hemen hemen her ihtiyacını karşılayan bir uygulama bulmak hala zordur.

5. Restaurants in this city are a dime a dozen. (Bu şehirde restoranlar çok yaygın.)
Örnek cümle: Bu şehirde restoranlar çok yaygın olmasına rağmen, gerçekten olağanüstü bir yemek deneyimi sunan çok azı var."

Yorumlar