be a disaster phrase ne demek?

 """Be a disaster"" İngilizce bir deyim olup Türkçeye ""bir felaket olmak"", ""başarısız olmak"" ya da ""korkunç sonuçlar doğurmak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir şeyin beklenenden çok daha kötüye giden durumlarını açıklamak için kullanılır. Farklı bağlamlarda farklı kullanımlara sahip olabilir.


Örneğin, bir kişi bir görevi ya da işi tamamlama konusunda çok kötü performans gösterirse, bu durum ""He was a disaster at his job"" (""İşinde bir felaket oldu"") şeklinde ifade edilebilir.


Bir diğer örnek olarak, bir etkinliğin ya da organizasyonun beklenildiği veya planlandığı gibi gitmediği durumlarda ""be a disaster"" (""bir felaket olmak"") ifadesi kullanılabilir. Mesela ""The party was a disaster, nothing went as planned"" (""Parti bir felaket oldu, hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi"") şeklinde ifade edilebilir.


Aynı şekilde, bir durumun çok kötü sonuçlar doğurması bekleniyorsa, bu durum ""be a disaster"" (""bir felaket olmak"") ifadesiyle tanımlanabilir, örneğin ""If we don't act now, it will be a disaster"" (""Şimdi harekete geçmezsek, bu bir felaket olacak"")."

"""Be a disaster"" ifadesi genellikle bir durumun veya kişinin beklenen standardın çok altında olduğunu vurgulamak için kullanılır. İşte bu ifadenin İngilizce çümlelerde beş farklı kullanımı:

1. Phrase: ""The party last night turned out to be a disaster because only a few people showed up.""
Çeviri: ""Dün geceki parti, sadece birkaç kişi gelmesi nedeniyle tam bir felaket oldu.

2. Phrase: ""His first attempt at baking a cake turned out to be a disaster.""
Çeviri: ""Pastayı ilk kez yapma denemesi tam bir felaket oldu.""

3. Phrase: ""I thought it would be easy, but my attempt to learn French turned out to be a disaster.""
Çeviri: ""Kolay olacağını düşündüm, ama Fransızcayı öğrenme denemem tam bir felaket oldu.""

4. Phrase: ""The camping trip last weekend turned out to be a disaster because of the heavy rain.""
Çeviri: ""Geçen hafta sonu yapılan kamp gezisi, yoğun yağmur nedeniyle tam bir felaket oldu.""

5. Phrase: ""This project will be a disaster if we don't meet the deadline.""
Çeviri: ""Son tarihi karşılamazsak bu proje tam bir felaket olacak."""

Yorumlar