be done and dusted idiom ne demek?

 """Be done and dusted"" kelime anlamı olarak ""bitmiş ve tozlanmış"" anlamına gelir. Ancak bu, İngilizce'de bir deyim olarak kullanılır ve bir işin, projenin veya başka bir aktivitenin tamamen ve başarıyla tamamlandığını belirtir. Bu ifade, ayrıca ilgili konunun üzerinde daha fazla çalışmanın gereksiz veya yararsız olduğunu da ifade edebilir. 


Türkçeye ""tamamlanmış ve bitmiş"" veya ""kendiliğinden çözülmüş"" anlamında çevrilebilir. Örneğin, ""Projemiz nihayet done and dusted"" cümlesi Türkçe'ye ""Projemiz nihayet tamamlandı ve bitti"" olarak çevrilebilir.


Ancak, unutmayın ki Türkçe'de tam karşılığı bulunmayan bu İngilizce deyim, genellikle mecazi anlamıyla, bir işin tamamıyla ve başarıyla tamamlandığını vurgulamak için kullanılır."

"""Be done and dusted"" bir İngilizce deyim olup bir işin tamamlanmış olduğunu ifade eder. Aşağıda bu deyime ait 5 farklı örnek bulabilirsiniz:

1. ""The negotiations are done and dusted, we can expect a positive outcome.""
(Türkçe: Müzakereler tamamlandı ve sonlandırıldı, olumlu bir sonuç bekleyebiliriz.)

2. ""The match was done and dusted by half time, with one team clearly in the lead.""
(Türkçe: Maç, bir takımın açıkça önde olduğu devre arasında sona ermişti.)

3. ""Once the contract is signed, the deal will be done and dusted.""
(Türkçe: Sözleşme imzalandığında, anlaşma tamamlanmış ve sona ermiş olacak.)

4. ""Our house move is finally done and dusted, it was a lot of work.""
(Türkçe: Ev taşınmamız nihayet tamamlandı ve sona erdi, çok çalışma gerektirdi.)

5. ""The project is done and dusted. Now we can see the results of our hard work.""
(Türkçe: Proje tamamlandı ve sona erdi. Şimdi sıkı çalışmamızın sonuçlarını görebiliriz.)"

Yorumlar