be dotty about someone/something phrase ne demek?

 """Be dotty about someone/something"" ifadesi İngilizce'de birini veya bir şeyi çok sevmek ve onun hakkında çok heyecanlı olmak anlamına gelir. Genellikle bir hobiden, etkinlikten, kişiden ya da nesneden çok keyif almak anlamında kullanılır.

Bu ifadeyi Türkçeye ""Birine veya bir şeye bayılmak/aşırı düşkün olmak"" şekilde çevirebiliriz.


Örneğin;

- She's dotty about cats. (Kedilere bayılıyor.)

Bu örnekte belirtilen kişi, kedilere çok düşkün, onları çok seviyor ve kedilerle ilgili her şey onu heyecanlandırıyor.


- I'm dotty about jazz music. (Caz müziğine bayılıyorum.)

Bu örnekte ise kişinin caz müziği konusunda yoğun bir ilgi ve sevgi duyduğu ifade ediliyor. Bu anlamda caz müziği, kişiyi heyecanlandıran ve keyif aldığı bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor."

"""Be dotty about someone/something"" is an idiomatic phrase in English, which means being extremely enthusiastic or infatuated with someone or something. Below are few example sentences:

1. Emma is completely dotty about her new hobby, she spends hours every day painting.
- Emma yeni hobisine bayıldı, her gün saatlerce resim yaparak geçiriyor.

2. I've always been dotty about animals, so it was no surprise when I decided to become a veterinarian.
- Hayvanlara her zaman bayılırım, bu yüzden veterinere olmaya karar verdiğimde hiç kimse şaşırmadı.

3. Steve is obviously dotty about his girlfriend – he can't stop talking about her!
- Steve, kız arkadaşına açıkça aşık – onun hakkında konuşmayı kesemiyor!

4. She's absolutely dotty about gardening. She spends all her time in the garden.
- O, bahçeyle uğraşmaya tamamen bayıldı. Tüm zamanını bahçede geçiriyor.

5. My little nephew is dotty about dinosaurs, he has dinosaur toys, books and posters all over his room.
- Küçük yeğenim dinozorlara bayılıyor, odasında her yerde dinozor oyuncakları, kitapları ve posterleri var."

Yorumlar