be down in the mouth idiom ne demek?

 "Be down in the mouth" ifadesi, Türkçede direkt bir karşılığa sahip olmayan bir İngilizce deyimdir. Ancak, bu deyim genellikle "üzgün" ya da "morali bozuk olmak" anlamına gelmektedir. Bu deyimi bir kişinin duygusal durumunu belirtmek için kullanabiliriz. Örnek olarak, "He's been down in the mouth since he lost his job." cümlesi Türkçede "İşini kaybedince moralsiz oldu." anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir olay ya da duruma bağlı olarak kişinin mutsuz ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtmek için kullanılır.

"""Be down in the mouth"" is an idiom that means to be sad or depressed. Here are five example sentences with Turkish translations:

1. ""After his wife left him, John has seemed to be down in the mouth lately."" 
Türkçe: ""Eşi onu terk ettikten sonra, John son zamanlarda üzgün görünüyor.""

2. ""She was down in the mouth because of the difficult exam.""
Türkçe: ""Zor sınav nedeniyle morali bozuktu.""

3. ""I can't help but feel a bit down in the mouth after hearing such terrible news.""
Türkçe: ""Böyle korkunç bir haber duyduktan sonra biraz üzgün hissetmemek elde değil.""

4. ""My brother tends to be down in the mouth when his favorite football team loses a match.""
Türkçe: ""Kardeşim, favori futbol takımı bir maç kaybettiğinde genellikle moralsiz olur.""

5. ""She was down in the mouth, and we could see that the message had affected her deeply.""
Türkçe: ""Morali bozuktu ve mesajın onu derinden etkilediğini görebiliyorduk."""

Yorumlar