be down on your luck idiom ne demek?

 """Be down on your luck"" İngilizce bir deyim olup, Türkçeye ""şanssız olmak"", ""talihsiz olmak"", ""kötü bir dönem geçirmek"" gibi ifadelerle çevrilebilir. 


Bu deyim, genellikle kişinin yaşamında zorluklarla karşılaştığı, işlerin iyi gitmediği veya beklediği sonuçları alamadığı dönemleri ifade etmek için kullanılır. Genellikle finansal zorluklar, işsizlik, sağlık sorunları gibi olumsuz durumları kapsar.


Örneğin:

- ""He's been down on his luck since he lost his job."" Türkçeye ""İşi kaybettikten sonra talihsiz oldu."" şeklinde çevrilebilir. 


Ancak unutulmaması gereken bir nokta, bu ifadenin tam bir Türkçe karşılığı olmadığı ve her kullanımda bağlama göre çeviri yapılması gerektiğidir."

"""Be down on your luck"" bir ifadedir ve genellikle maddi ya da kişisel sorunlar yaşadığında kullanılır. Aşağıda ""be down on your luck"" ifadesinin bazı örnek çümleleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:

1. Be down on your luck - Şansızlık yaşamak
Örnek cümle: ""After losing his job, he's been down on his luck.""
Türkçe çevirisi: ""İşini kaybettikten sonra, sürekli şansızlık yaşıyor.""

2. Be down on your luck - Mutsuz ve umutsuz hissetmek
Örnek cümle: ""She's been down on her luck since she failed her exams.""
Türkçe çevirisi: ""Sınavlarını geçemediğinden beri kendini mutsuz ve umutsuz hissediyor.""

3. Be down on your luck - İyi olmamak, dibe vurmuş olmak
Örnek cümle: ""He was down on his luck, barely able to afford his rent.""
Türkçe çevirisi: ""Şansı yaver gitmiyordu, kirasını ödemekte bile zorlanıyordu.""

4. Be down on your luck - Pechlivan olmak
Örnek cümle: ""I've been down on my luck recently with all these hospital bills.""
Türkçe çevirisi: ""Bu hastane faturalarıyla son zamanlarda pechli olmuş gibiyim.""

5. Be down on your luck - Zor durumda olmak
Örnek cümle: ""She was down on her luck then a stranger offered her a job.""
Türkçe çevirisi: ""Zor durumdaydı, ardından bir yabancı ona iş teklif etti."""

Yorumlar