be down to someone idiom ne demek?

 """Be down to someone"" İngilizce bir deyim olup, bir durumun ya da sonucun bir kişinin sorumluluğunda olduğunu ifade eder. Bu deyimin Türkçe karşılığı genellikle ""birinin sorumluluğunda olmak"" şeklinde ifade edilir. 


Bu deyim genellikle bir görevin, sorunun ya da durumun belirli bir kişiye dayandığı veya onun kontrolünde olduğu durumlarda kullanılır. Bu deyim, aynı zamanda belirli bir kişinin bir şeyi gerçekleştirme veya sonuçlandırma gücüne sahip olduğunu da ifade eder.


Örneğin, ""It's down to you to make sure the project is completed on time"" (Projenin zamanında tamamlanması senin sorumluluğunda) cümlesinde, projenin zamanında tamamlanmasının belirli bir kişinin sorumluluğunda olduğunu belirtir. 


Ayrıca bu deyim, sadece belirli bir kişinin bir durumu çözebileceği ya da bir sonuca ulaşabileceği anlamında kullanılabilir. Örneğin, ""If we're going to win this game, it's down to you."" (Eğer bu oyunu kazanacak isek, bu senin sorumluluğunda.) cümlesi, oyunun kazanılmasının belirli bir kişiye bağlı olduğunu belirtir."

"""To be down to someone"" idiyomu, bir durumun veya sonucun bir kişinin sorumluluğunda olduğunu ifade eder. Aşağıda idiyomun kullanıldığı bazı örnekler ve çevirileri bulunmaktadır:

1. ""It's all down to you to complete this project on time."" - ""Bu projeyi zamanında tamamlamak tamamen senin sorumluluğunda.""
2. ""The success of our team is down to the hard work and effort of all members."" - ""Takımımızın başarısı, tüm üyelerin sıkı çalışması ve çabasına bağlıdır.""
3. ""Whether or not we go on vacation this year is down to our financial situation."" - ""Bu yıl tatile gidip gitmeyeceğimiz mali durumumuza bağlıdır.""
4. ""It's down to me to make sure the house is clean before our guests arrive."" - ""Misafirlerimiz gelmeden önce evin temiz olduğundan emin olmak benim sorumluluğumda.""
5. ""The final decision is down to the management."" - ""Son karar yönetimin sorumluluğunda."""

Yorumlar