be dripping with something idiom ne demek?

 """Be dripping with something"" ifadesi Türkçede tam olarak ""bir şey ile damlamak"" şeklinde çevrilebilir. Ancak bu, İngilizcede bir idiom dediğimiz deyim şeklinde kullanılan bir ifade olduğu için kelime kelime çevirisinden ziyade anlamı üzerinden çeviri yapmak daha doğru olacaktır.


Bu ifade genellikle metaforik bir şekilde kullanılarak, bir kişi veya objenin bir şeylerle (genellikle bir özellik, duygu veya değer) fazlasıyla dolu olduğu anlamına gelir. Yani bu ifade ile bir kişi veya nesnenin belli bir durum, özellik veya nitelikle adeta 'dolu dolu' veya 'tıka basa dolu' olduğu ifade edilir. 


Örneğin, ""She was dripping with sarcasm."" cümlesi Türkçeye ""O, alayla dolup taşıyordu."" şeklinde çevrilebilir. 


Yine aynı şekilde ""The room was dripping with opulence."" ifadesi ""Oda lüksle dolup taşıyordu."" şeklinde anlam kazanır.


Önemli olan nokta, ""be dripping with something"" ifadesinin genellikle bir kişi veya nesnenin çok fazla miktarda veya derecede bir özelliği, duyguyu veya durumu ima etmek için kullanılıyor olmasıdır. Bu ifade genellikle abartılı bir şekilde, bir durumun ya da özelliğin fazlalığını vurgulamak için kullanılır."

"""The idiom 'be dripping with something' in English is usually used to express that a person or a thing has a lot, or more than enough, of a particular quality or characteristic. It can sometimes suggest that the person or object displays this characteristic in an excessive or overbearing manner.

1. Sentence: ""The woman was dripping with diamonds.""
Translation: Kadın elmaslarla dolup taşıyordu.

2. Sentence: ""His voice was dripping with sarcasm.""
Translation: Sesinde bol miktarda alay vardı.

3. Sentence: ""The house was dripping with luxury.""
Translation: Ev lüksle dolup taşıyordu.

4. Sentence: ""Her eyes were dripping with disdain.""
Translation: Gözleri küçümsemeyi fazlasıyla hissettiriyordu.

5. Sentence: ""The statement was dripping with arrogance.""
Translation: Açıklama kibirle dolup taşıyordu."

Yorumlar