be driving at something phrase ne demek?

 """Be driving at something"" ifadesi Türkçe'ye genellikle ""bir şeye yönelmek"" ya da ""bir şeyi kastetmek"" olarak çevrilebilir. Bu ifade genellikle birinin konuşma ya da eylemlerindeki gerçek amacını veya niyetini anlamaya çalışırken kullanılır. Öyle ki, kişi açık bir şekilde belirtmeseler bile ne demek istediklerini ya da ne yapmaya çalıştıklarını ifade eder. 


Örnek bir cümle kullanımı: ""I’m not sure what he’s driving at. It sounded like he’s not happy with the arrangement.” (Ne demek istediğinden emin değilim. Anlaşmadan memnun olmadığı gibi geldi bana.)


Bu cümlede, konuşmacı, karşıdaki kişinin tam olarak ne demek istediğini veya neye yönlendiğini tam olarak anlamadığını ifade ediyor. Bu ifade genellikle bir belirsizlik, anlamama veya kafa karışıklığı durumunda kullanılır. Bu ifade, bir kişinin üzerinde durduğu veya vurguladığı konuyu merak ederken veya bir noktayı anlamaya çalışırken sıklıkla kullanılır."

"""Be driving at something"" is an English idiom that basically means ""to imply or indicate something."" Here are 5 example sentences along with their Turkish translations:

1. ""I'm not sure what you're driving at - could you explain your idea more clearly?"" 
(Tam olarak ne demek istediğinizi anlamıyorum, fikrinizi biraz daha açıklayabilir misiniz?)
2. ""What exactly are you driving at? Do you think I'm to blame for the project failure?"" 
(Tam olarak ne demek istiyorsun? Projedeki başarısızlığın benim suçum olduğunu mu düşünüyorsun?)
3. ""I cannot understand what he is driving at.""
(Onun ne demek istediğini anlayamıyorum.)
4. ""Could you please clarify what you're driving at?"" 
(Lütfen ne demek istediğinizi açıklar mısınız?)
5. ""Many politicians are masters at driving at their agendas without directly stating them."" 
(Birçok politikacı, gündemlerini doğrudan belirtmeden ne demek istediklerini ustaca anlatma konusunda üstündürler.)"

Yorumlar