be duty bound to do something phrase ne demek?

 """Be duty bound to do something"" ifadesi, Türkçeye ""bir şeyi yapmakla yükümlü olmak"" ya da ""bir şeyi yapmak zorunda olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu ifade, bir kişinin belirli bir eylemi yerine getirme zorunluluğu ve sorumluluğu olduğunu belirtir. Genellikle bu, etik veya ahlaki bir zorunluluk veya yasal bir yükümlülükten kaynaklanır. Ancak aynı zamanda bir sözleşme, anlaşma veya diğer resmi taahhütler nedeniyle de bir kişi bu tür bir yükümlülük hissedebilir. 


Örneğin, ""As a doctor, she is duty bound to protect her patients' confidentiality."" cümlesi, ""Bir doktor olarak, hastalarının gizliliğini korumakla yükümlüdür."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, doktorun ahlaki ve yasal olarak hastalarının gizliliğini koruma yükümlülüğü olduğu belirtilmektedir."

"Sure, ""be duty bound to do something"" phrase refers to the responsibility or obligation one has to do something. The phrase is quite formal and can be used in professional or more formal settings. Here are five example sentences with their Turkish translations:

1. ""As a teacher, she felt duty bound to help her struggling students."" 
(Bir öğretmen olarak, zorluk çeken öğrencilerine yardımcı olmakla yükümlü hissetti.)

2. ""I am duty bound to report this incident to the police."" 
(Bu olayı polise bildirme konusunda yükümlüyüm.)

3. ""He felt duty bound to finish the project, even if it meant working overtime."" 
(Projenin bitirilmesi konusunda yükümlü hissetti, bu fazla mesai yapmayı gerektirse bile.)

4. ""As a citizen, you are duty bound to vote in the elections.""
(Bir vatandaş olarak, seçimlerde oy kullanmakla yükümlüsün.)

5. ""We are duty bound to protect the environment for future generations."" 
(Gelecek nesiller için çevreyi korumakla yükümlüyüz.)"

Yorumlar