be dying for/to do something idiom ne demek?

 """Be dying for/to do something"" idiyomu İngilizce'de çok güçlü bir şekilde bir şey istemek veya bir şeyi yapmayı çok arzulamak anlamına gelir. Herhangi bir fiziksel olüm durumu ifade etmez, bu sadece bir ifade tarzıdır.


Türkçe'ye genellikle ""Bir şeyi çok istemek"" ya da ""bir şeyi yapmayı çok arzulamak"" şeklinde çevrilebilir. 


Detaylı Kullanımı:

Bu ifade, bir kişinin bir şeyi gerçekten çok istediğini veya bir şeyi yapmayı gerçekten çok arzuladığını belirtmek için kullanılır. Genellikle açlık, susuzluk veya belirli bir aktivite yapma isteği gibi güçlü isteklerle bağlantılı olarak kullanılır.


Örnek cümleler:

- I'm dying for a cup of coffee. (Bir fincan kahve içmek için can atıyorum.)

- She is dying to see him again. (Onu tekrar görmeyi çok istiyor.)


Bu ifade genellikle bir kişinin bir şeyi yapma konusunda ne kadar istekli olduğunu belirtmek için kullanılır ve genellikle bir abartı ifade eder."

"Tabii, ""be dying for/to do something"" idiyomatik ifadesi Türkçe'de ""örtülü bir şekilde bir şeyi çok istemek"" anlamına gelir. İşte bu idiyomla ilgili örnekler:

1. ""When I see the ocean, I am dying to go swimming"" - ""Okyanusu gördüğümde, yüzmek için can atıyorum.""
2. ""I am dying for a piece of chocolate cake"" - ""Bir dilim çikolatalı kek için can atıyorum.""
3. ""After a long day at the office, she was dying to relax and watch a movie"" - ""Ofisde uzun bir günün ardından, film izleyerek rahatlama isteği içindeydi.""
4. ""He is dying to go to the concert, but he doesn't have a ticket"" - ""Konser gitmek için can atıyor fakat biletı yok.""
5. ""Are you dying to tell me something? You look impatient."" - ""Bana bir şey söylemek için mi can atıyorsun? Sabırsız görünüyorsun."""

Yorumlar