be easy game/meat idiom ne demek?

 """Be easy game/meat"" deyimi Türkçeye ""kolay av"" ya da ""kolay lokma"" diye çevrilebilir. İngilizce'de bu deyim genellikle bir kişi veya grup hakkında kullanılır ve onların başkaları tarafından kolayca mağlup edilebileceği ya da üstesinden gelenebileceği anlamına gelir. Özellikle spor veya rekabetçi durumlarla ilgili olarak kullanılır. 


Deyimin kökleri avcılığa dayanmaktadır ve avın kolaylıkla alınabileceği bir durumu ifade eder. Modern kullanımda, bir kişi ya da grup için aşağıdaki durumları anlatmak için kullanılır:


1) Karşı taraftan güçsüz olduğunda ve savunmasız ya da hazırlıksız olduğunda. Örneğin, ""Basketbol takımı o kadar kötü durumda ki, onlar gerçekten kolay bir av.""

2) Rekabet veya rakipler karşısında zayıf olma durumu. Örneğin, ""Bu satış pazarı çok rekabetçi, ancak yeni gelenler genellikle daha deneyimli şirketler için kolay av olurlar.""

3) Bir durumda kolayca yenilgiye uğrama veya kolayca manipüle edilebilme potansiyeli. Örneğin, ""Dolandırıcılık kurbanları genellikle kolay av olur çünkü genellikle dolandırıcının yaptığı şeyin farkında olmazlar."""

"""Be easy game/meat"" idiom, genellikle birini veya bir şeyi çok basit, kolayca elde edilebilir veya kolayca yenilebilir bir hedef olarak tanımlar. İşte bu deyimle ilgili beş örnek cümle ve çevirileri:

1. English: ""If you don't prepare for the presentation, you'll be easy game for the critics.""
Turkish: ""Sunum için hazırlanmazsan, eleştirmenler için kolay av olursun.""

2. English: ""This team is not as strong as us, they'll be easy meat.""
Turkish: ""Bu takım bizim kadar güçlü değil, onlar için kolay lokma olacaklar.""

3. English: ""Unprepared businesses in the market will be easy game for large corporations.""
Turkish: ""Piyasadaki hazırlıksız işletmeler, büyük şirketler için kolay hedef olacaktır.""

4. English: ""Inexperienced players are often easy meat for seasoned gamblers.""
Turkish: ""Tecrübesiz oyuncular genellikle tecrübeli kumarbazlar için kolay lokmadır.""

5. English: ""Without proper tools and skills, you will be easy game in this competitive industry.""
Turkish: ""Uygun araçlar ve yetenekler olmadan, bu rekabetçi sektörde kolay av olacaksınız."""

Yorumlar