be an easy mark idiom ne demek?

 """Be an easy mark"" ifadesi Türkçeye ""kolay bir hedef olmak"" olarak çevrilebilir. İngilizce'deki bu deyim, başkaları tarafından dolandırılmaya veya aldatılmaya yatkın olduğunu belirtir.


Örneğin, bir kişi saf, tecrübesiz veya çok güvenilir olduğunda, diğer insanlar onu aldatmaya veya suistimale açık bir hedef, yani ""kolay bir marka"" olarak görebilirler. Bu tür bir kişi, genellikle dolandırıcılar, manipülatörler veya hilebazlar tarafından seçilir, çünkü onlar bu tür kişilerin saflığından veya iyimserliğinden faydalanabilirler.


Örnekte kullanım: ""John çevresindeki insanların sözlerine fazlasıyla güvendiği için kolay bir hedef""

Bu cümlede, John'un başkalarının ne dediğine çok fazla güvendiği ve dolayısıyla dolandırılması veya aldatılması kolay bir hedef olduğu anlamına gelmektedir. 


Bununla birlikte, bu ifade genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin savunmasızlığını veya naifliğini belirtir."

"""Be an easy mark"" is a commonly used idiom in English, which signifies someone who is easily deceived, fooled or taken advantage of. Here are five example sentences using this idiom:

1. ""James, being very gullible, would always be an easy mark for his friends' pranks."" 

2. ""She was new in the city and did not know anyone, so she knew she could be an easy mark for unscrupulous people."" 

3. ""He was a novice in the business world, which made him an easy mark for more experienced competitors.""

4. ""With kind hearts, often people can be an easy mark for con artists.""

5. ""Joe trusted everyone, a quality that often made him an easy mark."""

Yorumlar