be an effort phrase ne demek?

 """Be an effort"" kelime dizisi Türkçeye ""bir çaba olmak"" olarak çevrilebilir. Ancak, çoğunlukla deyimlerde veya argo konuşmalarda kullanılır ve genellikle düşünülenden daha zor veya daha fazla çaba gerektiren bir durumu ifade etmek için kullanılır.


Örneğin, ""Getting up for work in the morning can be an effort"" cümlesi Türkçeye, ""Sabahları işe kalkmak bir çaba olabilir"" şeklinde çevrilebilir. Burada, ifade sabahları işe kalkmanın beklenenden daha zor olabileceği anlamına gelir.


Bir başka örnek ise ""It can be an effort to stay positive in tough times"" cümlesi, Türkçeye ""Zor zamanlarda olumlu kalmak bir çaba olabilir"" şeklinde çevrilebilir. Burada, ifade zor zamanlarda olumlu kalmayı sürdürmenin, beklenenden daha fazla çaba gerektirebileceği anlayışını sağlar.


Özellikle konuşma dilinde kullanılan bu ifade, genellikle bir eylemin veya durumun, düşünülenden veya beklenenden daha fazla enerji, zaman veya çaba gerektirdiğini belirtmek için kullanılır."

"""Be an effort"" ifadesi doğrudan Türkçeden İngilizceye çevrilmez. Fakat benzer anlamı taşıyan birkaç ifade ve bu ifadelerin örnek kullanımlarını verebiliriz.

1. ""Take some effort""
Örnek Cümle: It will certainly take some effort to finish this project on time.

2. ""Require effort""
Örnek Cümle: Success in this field requires effort and dedication.

3. ""Involve effort""
Örnek Cümle: Learning a new language involves a lot of effort.

4. ""Need effort""
Örnek Cümle: This task needs a great amount of effort to complete.

5. ""Demand effort""
Örnek Cümle: Maintaining a healthy lifestyle demands effort and commitment."

Yorumlar