be endowed with something idiom ne demek?

 """Be endowed with something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""bir şeye sahip olmak"", ""bir özelliğe sahip olmak"" veya ""doğuştan bir yeteneğe sahip olmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim genellikle bir kişinin doğal veya doğuştan gelen yeteneklerini, özelliklerini veya avantajları hakkında konuşurken kullanılır.


Örneğin, ""He is endowed with a great voice"" dediğimizde, ""Onun harika bir sesi var"" demek istiyoruz. Burada ""endowed"" kelimesi, bu ses yeteneğinin doğuştan geldiğini ve bu kişiye özgü olduğunu vurgular.


Bir başka örnek ""She is endowed with beauty and intelligence"" yani ""O, güzellik ve zekaya sahip"" demektir. Bu ifade, bu kişinin hem güzel hem de zeki doğduğunu belirtmek için kullanılır."

"""Be endowed with something"" terimi genellikle bir yeteneğe, özelliğe sahip olmak ya da bir şeye doğuştan sahip olmak anlamına gelir. İşte bu deyimle ilgili birkaç örnek:

1. He is endowed with remarkable athletic abilities. 
- O, olağanüstü atletik yeteneklere sahip.

2. This region is endowed with beautiful natural resources.
- Bu bölge, güzel doğal kaynaklarla donatılmıştır.

3. She is endowed with a great sense of humor.
- O, harika bir mizah anlayışına sahip.

4. The university was endowed with a large donation from the alumnus.
- Üniversite, mezunun büyük bir bağışıyla donatıldı.

5. Our mother is endowed with a talent for cooking.
- Annemiz, yemek yapma yeteneğiyle donatılmıştır.

Bu cümleler, ""be endowed with something"" deyiminin genellikle olumlu bir anlam ifade ettiğini ve bir kişi ya da yerin bir tür yetenek, özellik ya da avantaja sahip olduğunu belirttiğini göstermektedir."

Yorumlar