be engraved on someone's memory/mind idiom ne demek?

 """Be engraved on someone's memory/mind"" deyimi Türkçeye ""birinin hafızasına/kafasına kazınmak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir olayın veya deneyimin kişinin hafızasında net ve kalıcı bir iz bıraktığı durumlar için kullanılır. Başka bir deyişle, bu, kişinin bir şeyi hiç unutmayacağı anlamına gelir.


Örnek olarak, ""The image of the accident is engraved in my mind."" cümlesi Türkçeye ""Kaza görüntüsü aklıma kazındı."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle, konuşan kişinin kaza anını çok net bir şekilde hatırladığını ve bu olayın aklından hiç çıkmadığını ifade eder.


Dilimize tam anlamıyla çevrildiğinde ise; ""Birinin hafızasına/kafasına kazınmak"" ifadesi, bir olayın veya deneyimin, kişinin belleğinde derin ve kalıcı bir etki bırakacak şekilde yaşandığı anlamına gelir. Bu durum genellikle travmatik bir deneyim, önemli bir olay ya da unutulmaz bir anı durumlarında kullanılır."

"1. Example: ""The sight of the accident was so horrific that it was immediately engraved on my memory.""
Translation: Kaza görüntüsü o kadar korkunçtu ki hemen hafızama kazındı.

2. Example: ""The day she left for college was engraved on her mother's mind forever.""
Translation: Üniversiteye gittiği gün annesinin aklına sonsuza dek kazındı.

3. Example: ""The day we won the championship is engraved on my mind.""
Translation: Şampiyonluğu kazandığımız gün aklıma kazındı.

4. Example: ""The words of his favorite teacher were engraved on his memory.""
Translation: En sevdiği öğretmenin sözleri hafızasına kazındı.

5. Example: ""After witnessing the natural disaster, the images of the event were engraved on her mind forever.""
Translation: Doğal felaketi gördükten sonra, olayın görüntüleri onun aklına sonsuza dek kazındı."

Yorumlar