be enshrined in something phrase ne demek?

 """Be enshrined in something"" ifadesi Türkçeye, ""bir şeye yerleşmiş olmak"", ""bir şeye hükmetmek"" gibi ifadelerle çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir fikrin, değerin veya prensibin bir metin, hukuk, kural veya gelenek içinde belirgin ve güvence altına alındığını ifade eder. ""Enshrine"" kelimesi, bir şeyi koruma altına almak/kutsal kabul etmek anlamlarına gelir; bu da genellikle anayasalar gibi resmi belgeler veya dini metinler gibi kutsal metinler bağlamında kullanılır.


Örnek olarak, ""Human rights are enshrined in the constitution"" cümlesi Türkçede ""İnsan hakları anayasada hükme bağlanmıştır"" olarak ifade edilebilir. Bu cümle, insan haklarının ülkedeki anayasa tarafından belirgin şekilde tanındığını ve korunduğunu belirtir."

"""Be enshrined in something"" Fransızca'ya ""être inscrit/sanctifié dans quelque chose"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, bir konseptin ya da ilkenin önem ve saygıyla belirli bir belge, sistem veya organizasyon içinde kabul edildiği veya korunduğu anlamına gelir. İşte örnek kullanımlar:

1. ""Human rights are enshrined in the constitution of many nations."" 
(İnsan hakları, birçok ulusun anayasasında korunur.)

2. ""The right to free speech is enshrined in our bill of rights.""
(İfade özgürlüğü hakkı, haklar bildirimizde korunmaktadır.)

3. ""Her father's memory is enshrined in her heart.""
(Babasının anısı, kalbinde yaşatılmaktadır.)

4. ""The old traditions are enshrined in the culture of the community.""
(Eski gelenekler, topluluğun kültüründe yaşatılmaktadır.)

5. ""The principle of equality is enshrined in the company's policy.""
(Eşitlik ilkesi, şirketin politikasında korunmaktadır.)"

Yorumlar