be etched on/in someone's memory idiom ne demek?

 """Be etched on/in someone's memory"" ifadesinin Türkçe karşılığı, ""birinin hafızasına kazınmak"" anlamına gelir. Bu ifade genellikle, bir olayın veya durumun bir kişi tarafından çok özel, derinden ya da yoğun bir şekilde hatırlanması gerektiğini anlatmak için kullanılır.


Detaylı bir açıklama yapmak gerekirse, bu ifade genellikle pozitif ya da negatif anıları ifade eder. Bir şeyin hafızanıza kazındığını söylerseniz, o olayı ya da durumu asla unutamayacağınızı ifade edersiniz. Bunlar genellikle yaşamınızı derinden etkileyen olaylar olabilir. Örneğin, ilk aşkınızın adı, belirli bir tatil veya belirli bir trajedi gibi bir olay hafızanıza kazınabilir."

"""Be etched on/in someone's memory"" is an idiom that means to be something that someone will always remember because it was so strong, shocking, or good.

Here are 5 example sentences:

1. The sight of the accident will be etched on my memory forever. 
(Kaza sahnesi hafızamda sonsuza kadar kazınacak.)

2. Their final photo together will always be etched in her memory.
(Beraber çektirdikleri son fotoğraf her zaman hafızasına kazınacak.)

3. The sounds of the opera were etched on his memory, causing a profound impact.
(Operanın sesleri hafızasına kazındı ve büyük bir etki bıraktı.)

4. The happiness of our last vacation together is etched in my memory.
(Birlikte geçirdiğimiz son tatilin mutluluğu hafızamda kazılır.)

5. The day he left the country will always be etched in my memory.
(Ülkeyi terk ettiği gün her zaman hafızamda kalacak.)"

Yorumlar