be etched somewhere idiom ne demek?

 """Be etched somewhere"" idiyomunun Türkçe karşılığı ""bir yerde kazınmış olmak""tır. Fakat bu ifade, kelime kelime çevrildiğinde tam anlamını vermez. İdiyomatik ifadeler, dilde mecazi bir anlam taşırlar. Bu özdeyiş, genellikle bir deneyimin veya anının bir kişinin aklına veya hafızasına kalıcı olarak işlendiği bir durumu ifade etmek için kullanılır.


Bir örnekle bu ifadeyi şu şekilde kullanabiliriz: ""The tragic scene was etched in my memory"" Bu cümle Türkçeye, ""Travmatik sahne hafızama kazındı"" olarak çevirebiliriz. Yani bu sahnenin kişinin hafızasında kalıcı bir iz bırakacağını, kolay kolay unutamayacağını ifade eder. Bu idiyom genellikle güçlü duygusal anlam içeren anıları veya deneyimleri çok net hatırlamak anlamında kullanılır."

"""Be etched somewhere"" idiom, bir bilginin ya da deneyimin kalıcı ve unutulmadan zihnimize kazındığını ifade etmek için kullanılır. Aşağıda bu deyimi kullanabileceğiniz örnek cümleler ve Türkçe çevirileri bulunmaktadır:

1. That scene from the movie is etched in my memory.
Bu film sahnesi hafızama kazındı.

2. The face of my first love is etched in my heart.
İlk aşkımın yüzü kalbime kazındı. 

3. His harsh words were etched in my mind for years.
Onun sert sözleri yıllarca aklımda kazılı kaldı. 

4. The sound of the explosion is still etched in my ears.
Patlamanın sesi hala kulağımda çınlıyor.

5. The sight of the accident is etched in my mind.
Kazanın görüntüsü aklıma kazındı."

Yorumlar