be fading away/fast idiom ne demek?

 """Be fading away/fast"" idiom, Türkçeye genellikle ""hızla yok olmak, hızla bitmek veya hızla tükenmek"" gibi ifadelerle çevrilebilir. 


Bir kelimenin veya ifadenin yanında İngilizce'de ""fading away"" ifadesi kullanıldığında, bu genellikle o şeyin zamanla azaldığına, zayıfladığına veya kaybolmaya başladığına işaret eder. Bu hem fiziksel şeyler (örneğin bir ışığın zayıflaması) hem de soyut kavramlar (örneğin bir anının yavaş yavaş unutulması) için kullanılabilir.


Öte yandan, ""be fading fast"" genellikle bir durumun çok hızlı bir şekilde kötüleştiğine ya da bir kişi veya objenin çok hızlı bir şekilde enerjilerini yitirdiğine işaret eder. 


Örnekler: 

1) ""Her memories of that day were fading away"" - ""O günün anıları hızla siliniyordu.""

2) ""The patient is fading fast, we need to act"" - ""Hasta hızla gücünü yitiriyor, harekete geçmemiz gerekiyor.""


Her iki ifade genelde olumsuz bir durumu belirtir ve bir şeylerin bitmek üzere olduğunu ya da kaybolmakta olduğunu ifade eder. Bu yüzden genellikle zamanla azalan veya yok olan şeyleri ifade etmek için kullanılır."

"Sure, here are five sentences that use the idiom ""be fading away / fast"":

1. ""Her memories of her childhood are fading away fast, so she's trying to write everything down.""
(Çocukluğuna dair anıları hızla siliniyor, bu yüzden her şeyi yazmaya çalışıyor.)

2. ""As we moved further from the shore, the image of our town was fading away.""
(Sahilden daha da uzaklaştıkça, kasabamızın görüntüsü silinmeye başladı.)

3. ""The hope for a peaceful resolution was fading fast.""
(Barışçıl bir çözüm umudu hızla tükeniyordu.)

4. ""Her presence seems to be fading away since she moved to another country.""
(O başka bir ülkeye taşındığından beri, varlığı hissedilmemeye başladı.)

5. ""Our traditions are fading away fast due to the influence of modern culture.""
(Modern kültürün etkisi nedeniyle geleneklerimiz hızla kayboluyor.)

The idiom ""be fading away / fast"" generally means something that is slowly disappearing or being forgotten."

Yorumlar