be familiar with something/someone phrase ne demek?

 """Be familiar with something/someone"" İngilizce bir deyim olup Türkçeye ""bir şeyi/birini tanımak"" veya ""bir şeyle/birisiyle aşina olmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim genellikle, bir kişinin belirli bir konuyu, bir eşyayı, bir kişiyi ya da bir durumu daha önceden bilmesi, tanıması veya tecrübe etmiş olması durumlarında kullanılır.


Bu ifadeyi İngilizce dilinde genellikle birisiyle ya da bir şeyle ilgili olarak geçmişteki deneyimleri veya bilgi seviyelerini belirtmek için kullanırız. 


Örneğin: 


""I am familiar with this type of software."" (Bu tür bir yazılımla aşinayım.)

Bu cümlede, kişi daha önce benzer bir yazılım kullanmış olduğunu ve bu yüzden onun nasıl çalıştığını bildiğini belirtmektedir.


""She is familiar with the new teacher."" (O, yeni öğretmenle aşinadır.)

Bu cümlede ise, kişi yeni öğretmene daha önceden tanıdığı ya da onun hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir."

"Sure, I can provide some examples in English using the phrase ""be familiar with something/someone"".

1. She seems to be familiar with all the major modern poets.
- Modern ana büyük şairlerin hepsi hakkında bilgili gibi görünüyor.

2. Are you familiar with this equipment? 
- Bu ekipmanla tanışık mısın?

3. I am not familiar with the process of applying for a passport.
- Pasaport başvurusu süreci hakkında bilgim yok.

4. John is familiar with this neighborhood since he grew up here.
- John, burada büyüdüğü için bu mahalleyle tanışık.

5. You should be familiar with the company policies before you start work.
- İşe başlamadan önce şirket politikaları hakkında bilginiz olmalı."

Yorumlar