be a far cry from something idiom ne demek?

 """Be a far cry from something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'de ""bir şeyden çok farklı/bir şeyle alakası olmamak"" anlamına gelir.


Kullanımı:

Bu deyim, bir şeyin, genellikle beklenenden veya standartlardan önemli derecede farklı olduğunu belirtmek için kullanılır. Örnekle açıklamak gerekirse:


English: ""The final product was a far cry from what we were promised.""

Türkçe: ""Son ürün, bize vaat edilenden çok farklıydı.""


Burada ""far cry"" ifadesi, son ürünün başlangıçta söz verilenin çok dışında olduğunu vurgulamak için kullanılmıştır. Yani beklenen ile elde edilen arasında büyük bir fark olduğunu ifade eder."

"""Be a far cry from something"" İngilizce bir deyimdir ve genellikle bir şeyin başka bir şeye kıyasla çok farklı ya da çok daha düşük kalitede olduğunu anlatmak için kullanılır. İşte bu deyimi kullanarak oluşturulmuş beş örnek cümle:

1. ""The finished product was a far cry from what we were promised.""
(İngilizce: Bitmiş ürün, bize vaat edilenin çok uzağındaydı.)

2. ""Her designer dress is a far cry from the simple styles I can afford.""
(İngilizce: Onun tasarımcı elbisesi, benim karşılayabileceğim basit stillerin çok uzağında.)

3. ""His cooking is a far cry from his mother's.""
(İngilizce: Onun yemek pişirme şekli, annesinin yemekleriyle çok farklı.)

4. ""Today's weather is a far cry from yesterday's. It's so much colder.""
(İngilizce: Bugünkü hava, dünkünün çok uzağında. Çok daha soğuk.)

5. ""The original movie was so much better. The remake was a far cry from it.""
(İngilizce: Orijinal film çok daha iyiydi. Yenisi, onun çok uzağındaydı.)"

Yorumlar