be flying blind phrase ne demek?

 """Be flying blind"" ifadesi Türkçeye ""torpillemek"", ""kör uçuş yapmak"" veya ""bilgi veya yardımsız hareket etmek"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, genellikle durum hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan bir görevi veya aktiviteyi yaparken kullanılır. Bu da genellikle belirsiz, riskli bir durumu ifade eder. 


Örneğin: 


1) Bir sunuma hazırlanmamışsan ve içeriği bilmiyorsan, ""You'd be flying blind"" deriz. Türkçeye ""Kör uçuş yaparsın"" şeklinde çevirebiliriz.

2) Bir projeyi durumu iyi analiz etmeden veya yeterli bilgiye sahip olmadan başlatıyorsanız, ""be flying blind"" durumundasınızdır. Türkçe'ye ""bilgisiz bir şekilde hareket ediyorsun"" şeklinde çevrilebilir.


Deyimin kökeni, uçak pilotlarına dayanır. Pilotlar genellikle görsel referans noktalarını kullanır, ancak bazen hava koşulları bu referansları kullanmayı imkansız hale getirir. Bu durumda, pilotlar sadece aletlerine güvenerek 'kör' uçuş yaparlar. Bu durum, belirsiz veya bilinmez bir durumda olan kişilere uygulanan ""be flying blind"" deyimine ilham vermiştir."

"The phrase ""be flying blind"" is an idiomatic expression translated into Turkish as ""kör uçmak"". This phrase implies proceeding through something without understanding it or knowing what will happen. Here are five sample sentences using this phrase:

1. He had no idea how to complete the project. He was flying blind.
(Projenin nasıl tamamlanacağına dair hiçbir fikri yoktu. Kör uçuyordu.)

2. I've never cooked this recipe before, so I'm flying blind here.
(Bu tarifi daha önce hiç pişirmedim, bu yüzden burada kör uçuyorum.)

3. Without her glasses, she's basically flying blind.
(Gözlüksüz, temelde kör uçuyor.)

4. In this technology era, if you avoid learning new things, you're flying blind.
(Teknoloji çağında, yeni şeyler öğrenmekten kaçınırsanız, kör uçuyorsunuz.)

5. Because the fog was so thick, the pilot was literally flying blind.
(Sis o kadar yoğundu ki pilot kelimenin tam anlamıyla kör uçuyordu.)"

Yorumlar