be for the high jump idiom ne demek?

 """Be for the high jump"" ifadesi literatürde bir anlamda beladan kaçınamamak anlamına gelir. İngilizce'de sıklıkla kullanılan bu deyim, bir kişinin büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu veya yakında ciddi bir cezaya çarptırılacağını ifade eder. Bu ifade, genellikle bir hata yaptıktan sonra, kişinin yaptığı yanlışın sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtmek için kullanılır.


Türkçe'ye ""başı belada olmak"" ya da ""çok büyük belaya bulaşmak"" olarak çevirilebilir. Mesela, bir iş yerinde çok önemli bir hatayı yaptıysanız ve bu hatanın sonucunda işten atılma ihtimaliniz varsa, ""be for the high jump"" ifadesini kullanabiliriz. 


Bu deyimin kökeni İngiltere'nin eski idam yöntemlerine dayanmaktadır. Eskiden suçlular, hapse atılmak yerine idam metodu olan ""yüksek atlama"" ile cezalandırılırdı. Bu ifade bu yüzden bir beladan kaçamama ve ciddi cezayı ima eder. 


Örnek bir cümle: ""He messed up a huge client's account, he's for the high jump."" Bu cümle Türkçe'de ""Büyük bir müşterinin hesabını altüst etti, başı belada."" şeklinde çevrilebilir."

"""To be for the high jump"" is an idiom used in British English, which means to be likely to get into trouble or to be punished. 

Here are 5 examples:

1. ""When my parents find out I broke the vase, I'm for the high jump."" (Ebeveynlerim vazoyu kırdığımı öğrendiklerinde, büyük belaya gireceğim.)

2. ""If you keep coming late to work, you'll be for the high jump."" (Eğer işe gitmeye devam edersen, büyük belaya gireceksin.)

3. ""The thieves will be for the high jump if they are caught."" (Hırsızlar yakalandıklarında, büyük beladaydılar.)

4. ""She's for the high jump if she doesn't turn her assignment in on time."" (Ödevini zamanında teslim etmezse büyük beladaydı.)

5. ""He knew he would be for the high jump when his teacher saw his test results."" (Öğretmeni test sonuçlarını gördüğünde büyük belada olacağını biliyordu.)"

Yorumlar