be fresh out phrase ne demek?

 """Be fresh out"" İngilizcede bir deyim olup Türkçe'de ""taze taze bitirmek"" anlamına gelmektedir. Ancak bu deyim, genellikle bir şeyin tamamen tükendiği veya bitmiş olduğu anlamında kullanılır. Yani, bir şeyin tamamen bitmesi veya artık onun kalmaması anlamına gelir. 


Örneğin, ""I'm fresh out of sugar, can I borrow some?"" (Şekerim tükenmiş, senden biraz alabilir miyim?) cümlesinde bu ifade kullanılmaktadır. Burada, kişi şekerinin tamamen bittiğini ve artık hiç şekerinin kalmadığını belirtiyor.


Bu deyim, konuşulan ürünün taze olmasından ziyade, o ürünün mevcudiyetinin tamamen tükendiğini belirtir. Bu nedenle, bu ifade genellikle marketlerde veya stokları kontrol ederken duyulur. 


Bir başka örnek için: ""We're fresh out of tickets for the concert."" (Konser için biletler tükenmiştir.) cümlesinde, konser biletlerinin tamamen tükendiği ifade edilmektedir. 


Bu deyimi aynı zamanda bir kişi veya durum hakkında da kullanabiliriz. Örneğin, ""I'm fresh out of ideas"" (Fikirlerim tükendi) veya ""I'm fresh out of patience"" (Sabrım tükendi) gibi şekillerde."

"""Be fresh out"" kelimesi genellikle mevcut olan bir şeyin yeni olarak tükenmiş olduğunu belirtmek için kullanılır. Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı bazı örnek cümleler ve Türkçe çevirileri verilmiştir. 

1. I'm fresh out of ideas on how to solve this problem. 
(Bu problemi nasıl çözeceğim konusunda tüm fikirlerim tükendi.)

2. We're fresh out of milk, can you go buy some?
(Sütümüz tükendi, biraz alabilir misin?)

3. They are fresh out of college and looking for jobs.
(Onlar yeni mezun oldular ve iş arıyorlar.)

4. The bakery is fresh out of bagels. 
(Fırınımızdaki çörekler tükendi.)

5. I’m fresh out of patience. 
(Sabrım tükendi.)"

Yorumlar