be fringed with something phrase ne demek?

 """Be fringed with something"" ifadesi İngilizce'de bir şeyin etrafını çevrelemesi veya bir çerçeve oluşturması anlamına gelir. Bu terim genellikle fiziksel bir şeyden (örneğin bir orman, bir nehir vb.) bahsederken kullanılır, ancak soyut bir şekilde de (örneğin bir özelliğin, duygunun vb.) kullanılabilir.


""Be fringed with something"" ifadesinin Türkçe karşılığı ""bir şeyle çerçevelenmiş olmak"" veya ""bir şeyle etrafı çevrili olmak"" şeklindedir.


Örneğin: ""The lake was fringed with beautiful willow trees."" (Göl, güzel söğüt ağaçlarıyla çevriliydi.)


Burada ""be fringed with something"" ifadesi, bir gölün etrafını güzel söğüt ağaçlarının kapladığı bir çerçeve oluşturduğunu ifade ediyor. 


Bir başka örnek: ""Her eyes are fringed with long eyelashes."" Bu örnekte de gözler, uzun kirpiklerle çevrelenmiştir. Yani gözlerin etrafını uzun kirpikler sarıyor. 


Bu kullanımlara bakarak, bu ifadenin genellikle bir şeylerin başka bir şey tarafından çerçevelenmiş veya çevrelenmiş olduğunu belirtmek için kullanıldığını söyleyebiliriz."

"""Be fringed with something"" is a phrase that refers to something that is outlined, bordered, or surrounded by another thing. Here are some sample sentences and their corresponding translations into Turkish:

1. English: ""The lake was fringed with willow trees.""
Turkish: ""Göl, söğüt ağaçlarıyla çevriliydi.""

2. English: ""Her eyes were fringed with thick lashes.""
Turkish: ""Gözleri kalın kirpiklerle çevrilmişti.""

3. English: ""The coast is fringed with palm trees.""
Turkish: ""Kıyı, palmiye ağaçlarıyla çevrilidir.""

4. English: ""The dress was fringed with delicate lace.""
Turkish: ""Elbise ince dantel ile sıvanmıştı.""

5. English: ""The garden is fringed with various flowers.""
Turkish: ""Bahçe çeşitli çiçeklerle çevrilidir."""

Yorumlar