be full of your own importance phrase ne demek?

 """Be full of your own importance"" ifadesi Türkçeye ""kendini önemli sanmak/görmek"" veya ""kendini bir şey zannetmek"" şeklinde çevrilebilir. Detaylı bir açıklama yapmak gerekirse:


Bu ifade, genellikle negatif bir anlamda kullanılır ve kişinin egoist, kendini beğenmiş ve başkalarını küçümseyen bir tavır sergilediği durumları ifade etmek için kullanılır. Kendine çok fazla değer veren ve başkalarına karşı kıyasıya rekabetçi olan kişilere uygulanır. 


Örneğin: ""He’s always been full of his own importance since he got that promotion"" cümlesinde kişi, terfi aldığından beri kendini çok önemli görmeye, diğer insanları küçümsemeye başlamış ve bundan ötürü eleştirilmiştir. 


Bu ifade genellikle, kişilerin profesyonel hayatlarında kendilerini aşırı derecede önemli hissetmeleri ve bu durumun genellikle başkalarıyla ilişkilerinde sorunlara neden olmasını tanımlamak için kullanılır."

"""To be full of your own importance"" is an idiom that suggests someone thinks they are very important or valuable, often more so than they actually are. Here are five different ways to phrase this idiom in English:

1. ""To think a lot of oneself"" 
Example: He thinks a lot of himself since becoming the company manager. 

2. ""To have a high opinion of oneself"" 
Example: She has such a high opinion of herself that she believes her work to always be superior to others'.

3. ""To be too big for your boots"" 
Example: Ever since he got promoted, he's been too big for his boots, disregarding anyone else's opinions.

4. ""To have a big head"" 
Example: After receiving so many compliments on his performance, he's definitely gotten a big head.

5. ""To be conceited"" 
Example: Don't be conceited; you're part of a team, and everyone's role is significant."

Yorumlar