be gagging for it phrase ne demek?

 """Be gagging for it"" bir İngilizce deyimdir. Türkçe'ye ""bunu çok arzulamak/çok istemek"" şeklinde çevrilebilir. Genellikle birşeyi çok isteyen veya birşeyi gerçekten çok arzulayan kişiler için kullanılır. 


Bu deyim genellikle biraz argo veya yaygın dilde kullanılır. Çünkü bu deyim genellikle bir şeyi aşırı derecede istemeyi ifade eder ve bu genellikle cinsel arzular, içki veya uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara atıfta bulunabilir. Ancak diğer kontekstlerde de kullanılabilir. 


Örnek olarak;


1. He's gagging for a drink. (O, bir içki içmeyi çok istiyor.)

2. She's gagging for success. (O, başarıyı çok istiyor.)


Bu tür durumlarda, bir şeyi 'çok istemek' veya 'çok arzulamak' çoğu durumda olumlu bir şekilde yorumlanır, ancak bu deyim çoğu zaman olumsuz bir anlam taşır. Genellikle bir şeyi sağlıksız bir şekilde, ölçüsüz ya da durdurulamaz bir şekilde istemek anlamına gelebilir. 


Sonuç olarak, bu deyim genellikle bir eleştiri veya aşağılama içerir ve bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır."

"""Be gagging for it"" is a colloquially used phrase in British English and it often means to always seem extremely eager to have or do something - mostly to express a desperate need or a strong desire for something. Here are some examples:

1) I've been working all day without a break, and I'm absolutely gagging for a cup of coffee.
(Tüm gün hiç mola vermeden çalışıyorum ve kesinlikle bir fincan kahve için sırılsıklamım.)

2) After six months in a dry country, he was gagging for a beer.
(Kurak bir ülkede altı ay geçirdikten sonra, bir bira için çok hevesliydi.)

3) She saw the new designer bags in the store and was gagging for one.
(Mağazada yeni tasarımcı çantaları gördü ve bir tane için çıldırıyordu.)

4) After three hours of hiking, they were all gagging for a drink of water.
(Üç saatlik yürüyüşün ardından, hepsi bir yudum su için özlüyorlardı.)

5) Waiting for the final episode of the series, fans are gagging for it.
(Serinin final bölümünü beklerken, hayranlar bu konuda hevesli.)

Please note, this phrase is quite informal and has a certain level of intensity, so it should be used appropriately."

Yorumlar