be gagging for/to do something phrase ne demek?

 """Be gagging for/to do something"" deyimi Türkçe'ye ""bir şeyi yapmayı çok istemek veya bir şey için can atmak"" şeklinde çevrilebilir. Genellikle bir şeyi arzuladığımızda, çok istediğimizde ya da sabırsızlıkla beklediğimizde kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, genellikle gençler ve genç yetişkinler arasında popülerdir ve genellikle informal (resmi olmayan) konuşmalarda kullanılır.


Örnek bir cümle inceleyelim:

""I've been gagging for a cup of coffee all morning"": ""Bütün sabah kahve içmek için can attım."" Bu cümlede kişi, bir sabah boyunca kahveyi çok istediğini ifade eder.


Bir başka örnek:

""He's been gagging to see that movie for weeks"": ""Haftalardır o filmi görmek için can atıyor."" Bu cümlede kişi, uzun süre boyunca bir filmi görmeyi çok istediğini ifade eder. Bu durum genellikle bir filmin çok beklendiği veya kişinin çok ilgisinin olduğu durumlarda kullanılır.


Yani ""be gagging for/to do something"" deyimi, genellikle bir şeyi çok istemek, bir şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklemek ya da bir şeyi yapmak için çok hevesli olmak anlamında kullanılır."

"""Be gagging for/to do something"" is a British slang phrase that typically means you are looking forward to something or desiring it intensely. Here are five examples:

1. ""After a long week of work, he was gagging for a pint at the pub."" (İşe uzun bir haftadan sonra, bir bara gitmek için çok fazla istek duyuyordu.)
2. ""She's been studying all day and is probably gagging for a break."" (Tüm gün çalıştı ve muhtemelen bir mola vermek için can atıyor.)
3. ""The whole team has been gagging for a vacation after finishing the project."" (Bütün ekip, projeyi bitirdikten sonra tatil yapmak için can atıyordu.)
4. ""I was gagging for a cup of coffee this morning."" (Bu sabah bir fincan kahve içmek için can atıyordum.)
5. ""If you haven't eaten all day, you must be gagging for some food."" (Tüm gün yemek yemediysen, muhtemelen biraz yemek yemek için can atıyorsundur.)"

Yorumlar