be gasping for something idiom ne demek?

 """Be gasping for something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye ""bir şeye can atmak"", ""bir şeye aşırı derecede ihtiyaç duymak"" diye çevrilebilir. Genellikle bir şeyi çok istemek veya ihtiyaç duymak anlamında kullanılır. İçecek bir şeye çok ihtiyacı olan bir kişi için genellikle kullanılır, örneğin; ""I'm gasping for a cup of tea"" derken, benim çok acil bir şekilde çay içmeme ihtiyacım var anlamına gelir.


Bu deyimi daha genel bir şekilde kullanabiliriz. Örneğin bir kişi belirli bir dönemde bir şeyi çok arzuluyorsa veya çok ihtiyaç duyuyorsa da kullanılabilir. İçerik bağlamında, bu ifadenin tam anlamını belirlemek gereklidir. Örneğin, ""I'm gasping for a holiday"" (Tatile çıkmaya çok ihtiyacım var) sözünün anlamı, kişinin tatile gitmeyi çok istemesi veya tatile çıkmayı çok arzuladığıdır. Deyim genellikle bir şeye olan istek veya ihtiyaç durumunu vurgulamak için kullanılır."

"""Be gasping for something"" bir İngilizce idioma olup genellikle nefes alır gibi bir şeye çok ihtiyaç duymak anlamına gelir. Genellikle ""gasp for air"" (nefes nefese kalmak), ""be gasping for a drink"" (çok susamak) ya da ""be gasping for a cigarette"" (sigara için can atmak) gibi durumları ifade etmek için kullanılır.

1. She had been running for so long that she was gasping for air. (O kadar uzun süre koştu ki, nefes nefese kalmıştı.)
2. After a long day at work, he was gasping for a cold beer. (Uzun bir çalışma gününün ardından, bir soğuk biraya çok ihtiyacı vardı.)
3. Trapped inside the smoke-filled room, they were gasping for fresh air. (Duman dolu odada sıkışıp kaldılar ve taze hava için can atıyorlardı.)
4. After not smoking for a week, he was gasping for a cigarette. (Bir hafta boyunca sigara içmemişti ve bir sigara için can atıyordu.)
5. I'm really gasping for a cup of coffee this morning. (Bu sabah gerçekten bir fincan kahveye ihtiyaç duyuyorum.)"

Yorumlar