be gasping idiom ne demek?

 """Be gasping"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye genellikle ""nefes nefese kalmak"" veya ""soluk soluğa kalmak"" şeklinde çevrilir. 


Deyimi aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz:


1. Fiziksel yorgunluk veya egzersiz sonrası nefes nefese kalmayı belirtmek için: Örneğin, ""After running for the bus, I was gasping for breath."" (Otobüs için koştuktan sonra nefes nefese kalmıştım.)


2. Bir şeye çok ihtiyaç duymak veya bir şeyi çok istemek anlamında: Örneğin, ""I am gasping for a cup of tea."" (Bir fincan çay için can atıyorum.)


Bu deyim genellikle abartılı bir şekilde, bir şeyi çok sıkı bir şekilde arzulamanın ifadesi olarak kullanılır. Şiddetli bir biçimde nefes alıp vermekten gelen bu tabir, figuratif olarak herhangi bir türde aşılmayacak bir arzu veya ihtimamı ifade eder."

"""Be gasping"" idiyomu genellikle bir şeyi çok istemek veya bir şeye çok ihtiyaç duymak anlamında kullanılır. Aşağıda bu idiyomu kullanarak oluşturulmuş örnek cümleler ve Türkçe çevirileri yer almaktadır:

1. ""After running in the marathon, he was gasping for a drink.""
(Maratona katıldıktan sonra, bir içecek için can atıyordu.)

2. ""She's been studying all day and is now gasping for a coffee.""
(Tüm gün çalıştı ve şimdi bir kahve içmek için can atıyor.)

3. ""They've been on the road for hours and are now gasping for a meal.""
(Saatlerdir yoldalar ve şimdi bir öğün yemek için can atıyorlar.)

4. ""The city is gasping for clean air due to pollution.""
(Kirlilik nedeniyle şehir temiz hava almak için can atıyor.)

5. ""After days without water in the desert, the explorers were gasping for a fresh water.""
(Çölde su olmadan günler geçirdikten sonra, kaşifler taze su için can atıyorlardı.)"

Yorumlar