be getting somewhere idiom ne demek?

 """Be getting somewhere"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçe'ye ""bir yere varmak"" ya da ""bir sonuca yaklaşmak"" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle uzun ve zor bir görev ya da sürece atıfta bulunur ve bu görev veya sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini veya başarıya ulaşmak üzere olduğunu ifade eder.


Örnek: 

İngilizce: ""After hours of discussion, we finally felt like we were getting somewhere.""

Türkçe: ""Saatlerce tartıştıktan sonra, sonunda bir yere vardığımızı hissettik.""


Bu cümlede, saatlerce süren tartışma sonunda, kişilerin bir sonuca yaklaştıklarını veya çözüm üretmeye başladıklarını ifade eder. Bu da genellikle bir anlaşmaya varma, bir görevi tamamlama veya bir hedefe ulaşma anlamına gelir.

Bu yüzden, ""be getting somewhere"" deyimi genellikle bir şeyin beklenen ve istenen bir yönde ilerlemekte olduğunu belirtmek için kullanılır."

"Idiom ""be getting somewhere"" kelimesi, genellikle bir işin ya da meselelerin ilerlemekte olduğunu, bir tür gelişim veya ilerlemenin yaşandığını ifade eder. Aşağıda bu idiomun bazı İngilizce örneklerini bulabilirsiniz:

1. ""After hours of working on the project, I finally feel like I'm getting somewhere."" (Proje üzerinde saatlerce çalıştıktan sonra sonunda bir yere gittiğimi hissetmeye başladım.)
2. ""We've been negotiating for weeks, but I think we're finally getting somewhere."" (Haftalarca müzakere ettik, ancak sanırım sonunda bir yol kat ediyoruz.)
3. ""With this new therapy, I am finally getting somewhere with my anxiety issues."" (Bu yeni terapi ile, anksiyete sorunlarımla sonunda bir yere varmaya başladım.)
4. ""If we continue with these improvements, we will definitely be getting somewhere soon."" (Bu iyileştirmelerle devam edersek, kesinlikle yakında bir yere varacağız.)
5. ""Her research had been slow going at first, but she finally felt like she was getting somewhere."" (Araştırması başlangıçta yavaş ilerliyordu, ancak sonunda bir yere gittiğini hissetmeye başladı.)"

Yorumlar