be glowing phrase ne demek?

 "The phrase ""be glowing"" in Turkish can be translated as ""parlamak"", ""ışıldamak"" or ""ışıl ışıl olmak"". Let's delve into the detailed usage in both languages:


1. ""Işıldamak"" is generally used to describe something or someone that shines brightly, or glows in a literal sense.


Example: Gece, yıldızlar ışıldıyor. (At night, the stars are glowing.)


2. ""Parlamak"" can be used both in a literal and figurative way. Literally, it means to shine or glow. Figuratively, it can be used to describe someone who is excelling or standing out in a certain situation or area.


Example: Onun hakkında konuştuğunda yüzü parlar. (Her face glows when she talks about him.)


3. ""Işıl ışıl olmak"" is usually used to describe a glow or sparkle in someone's eyes, often reflecting happiness, excitement, or energy, but it can also be used to describe anything that shines brightly. 


Example: Mutluluktan gözleri ışıl ışıl oldu. (Her eyes were glowing with happiness.) 


In general, when ""be glowing"" is used to describe a person in English, it often implies they look radiant, typically from health, happiness, or good conditions."

"""Be glowing"" ifadesi ""ışıl ışıl/parlayan olmak, memnuniyet ya da takdir içerir"" şeklinde çevrilebilir. 

1. She appears to be glowing after the great news. 
(""Harika haberi aldıktan sonra o parlayan gibi görünüyor."")

2. Compliments that were given to him made him be glowing with pride. 
(""Ona verilen iltifatlar onun gururla parlamasını sağladı."")

3. The pregnant woman seems to be glowing with happiness. 
(""Hamile kadın mutlulukla parlayan gibi görünüyor."")

4. After a week on vacation, they seem to be glowing with health.
(""Tatilde bir hafta geçirdikten sonra, onlar sağlıkla parlayan gibi görünüyorlar."")

5. She wrote a book review that is be glowing in praise.
(""O övgü dolu bir kitap yorumu yazdı."")"

Yorumlar