be a glutton for punishment idiom ne demek?

 """Be a glutton for punishment"" bir İngilizce deyimdir ve Türkçeye ""cezaya doymak"" ya da ""zorluklara doymamak"" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim genellikle kendini sürekli olarak zorlaştıran durumların ya da zorlukların içine atan kişiler için kullanılır. Örneğin, yoğun bir iş yükü altında bile daha fazla işe gönüllü olan bir kişi için kullanılır. 


Kullanımında genellikle ""He/She is a glutton for punishment"" (O, cezaya doyan biri) şeklinde ifade edilir. Bu, kişinin zor durumlardan ya da belirli bir cezadan zevk aldığını ya da o durumları bilinçli olarak seçtiğini ifade eder. 


Örnek cümle: ""I can't believe he's going back to that terrible job. He must be a glutton for punishment.""

(Türkçesi: ""Korkunç o işe geri döndüğüne inanamıyorum. Herhalde cezaya doymuyor."")"

"""Be a glutton for punishment"" is an idiom in English that refers to someone who persistently engages in an activity or behavior, despite the fact it is difficult or likely to cause distress.

Here are 5 sentence examples with this idiom:

1. ""He must be a glutton for punishment, training for a marathon in such terrible weather.""
(Terrible bir hava durumunda maraton antrenmanı yaptığına göre, acıya düşkün olmalı.)

2. ""She's a real glutton for punishment, taking on another project when she's already so overloaded."" 
(Zaten çok yoğun iş yükü altındayken başka bir projeyi üstlendi, gerçekten acıya düşkün.)

3. ""I don't know why he keeps taking such difficult classes at college. He must be a glutton for punishment."" 
(Neden kolejdeki bu kadar zor sınıfları almaya devam ettiğini bilmiyorum. Acıya düşkün olmalı.)

4. ""Jill is a glutton for punishment. Despite the difficulties of her last project, she's eager to start a new one.""
(Ne olursa olsun, Jill acıya düşkün. Son projesinin zorluklarına rağmen, yeni birine başlamak için hevesli.)

5. ""You're a glutton for punishment if you're willingly working overtime every day."" 
(Eğer gönüllü olarak her gün fazla mesai yapıyorsan, kesinlikle acıya düşkünsün.)"

Yorumlar