be going to do/be something phrase ne demek?

 """Be going to do/be something"" ifadesi Türkçe'de genellikle bir niyeti, planı veya kesin bir gelecek zamanı belirtmek için kullanılır. Türkçe anlamı ""bir şey yapmayı planlamak/bir şey olmayı planlamak"" şeklinde olabilir.


- Niyet veya Plan Belirtme: ""Be going to"" ifadesi, gelecekte belirli bir işi yapma ya da belirli bir durumda olma planlarını veya niyetlerimizi belirtmek için sıklıkla kullanılır. Örneğin; ""I am going to visit my grandma this weekend."" (Bu hafta sonu büyükannemi ziyaret etmeyi planlıyorum.)


- Kesin Gelecek Zamanı Belirtme: ""Be going to"" ifadesi ayrıca gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğine inandığımız durumları belirtmek için de kullanılır. Bu genellikle mevcut bir işaret veya kanıta dayanır. Örneğin; ""Look at those dark clouds. It is going to rain."" (Şu kara bulutlara bak. Yağmur yağacak.)


Bu ifade genellikle ""am/is/are"" yardımcı fiili ile birlikte kullanılır; ama hangi yardımcı fiilin kullanılacağı, cümlenin öznelerine bağlıdır. 


Özneler:

- ""I"" ile ""Am going to""

- ""You / We / They"" ile ""Are going to""

- ""He / She / It"" ile ""Is going to"""

"""Be going to do/be something"" ifadesi, genellikle bir insanın gelecekteki eylemlerini, planlarını veya hedeflerini belirtmek için kullanılır. İşte bu ifadenin bazı örnek çümleler ve Türkçe çevirileri.

1. I am going to visit my grandmother this weekend.
""Bu hafta sonu büyükannemi ziyaret edeceğim.""

2. We are going to be very busy during the holiday season.
""Tatil sezonda çok meşgul olacağız.""

3. Sarah is going to be a doctor when she grows up.
""Sarah büyüdüğünde bir doktor olacak.""

4. They are going to travel to Paris next month.
""Onlar gelecek ay Paris'e seyahat edecekler.""

5. He is going to start a new project at work. 
""İş yerinde yeni bir proje başlatacak."""

Yorumlar