be gone on someone idiom ne demek?

 "Be gone on someone" İngilizce bir deyim olup Türkçede tam anlamıyla çevirisi biraz zor yapılabilir. Genel anlamı, bir kişiye büyük bir hayranlık veya aşırı çekim hissetmek anlamına gelmektedir. Bu tabir, bir kişiye romantik veya cinsel bir çekim hissetmek yerine, genellikle bir kişinin kişilik, yetenek veya başarısına yönelik bir beğeni veya hayranlık ifade eder. Örnek kullanım: "He's really gone on that singer; he can't stop talking about her latest album." Bu cümlede, kişi söz konusu şarkıcıya büyük bir hayranlık duyuyor ve onun son albümü hakkında konuşmayı bırakamıyor.

"""Be gone on someone"" is an English idiom generally used to express being deeply in love or infatuated with someone. It's not typically used in formal English but more in informal or colloquial settings.

1. ""I think John is really gone on Sarah. He talks about her non-stop."" Çeviri: ""Sanırım John, Sarah'ya gerçekten vurulmuş. Onu durmadan konuşuyor.""

2. ""Have you noticed? She's totally gone on him!"" Çeviri: ""Fark ettin mi? O, onunla tamamen çılgına döndü!""

3. ""Ever since he met her, he has been gone on her."" Çeviri: ""O'yla tanıştığından beri, ona vurulmuş durumda.""

4. ""It's pretty obvious that he's gone on you. He can't hide it."" Çeviri: ""Senden hoşlandığı gayet açık. Bunu saklayamaz.""

5. ""He can't stop thinking about her. He's clearly gone on her."" Çeviri: ""Onu düşünmeyi bırakamıyor. Açıkça ona aşık."""

Yorumlar