be good, and if you can't be good, be careful idiom ne demek?

 "Be good, and if you can't be good, be careful" ifadesi Türkçeye "İyi ol, eğer iyi olamıyorsan, dikkatli ol" olarak çevrilebilir. Bu ifade, genellikle çocukların veya gençlerin hareketlerini kontrol etmeye yönelik bir uyarı veya tavsiye olarak kullanılır. İlk kısmı "iyi ol" yani, iyi bir davranış sergile, anlamına gelir. İkinci kısmı "iyi olamıyorsan, dikkatli ol" ise, başkalarına zarar verme ya da kötü duruma düşme riskini azaltmak için dikkatli olma gerekliliğine işaret eder. Anlamı itibarıyla özdeyişe benzer bir ifadedir.

"Bu özdeyiş, genellikle kişilere iyi davranma veya dikkatli olma tavsiyesi vermede kullanılır. Aşağıda bu sözün farklı çevirileri ve kullanım örneklerini bulabilirsiniz:

1. ""Act decently, and if you can't act decently, be careful."" - ""Dürüst davran, ve eğer dürüst davranamıyorsan, dikkatli ol.""
Örnek cümle: Before my brother went to the party, I told him ""act decently, and if you can't act decently, be careful.""

2. ""Carry yourself well, and if you can't carry yourself well, be vigilant."" - ""Kendini iyi taşı, ve eğer kendini iyi taşıyamıyorsan, uyanık ol.""
Örnek cümle: The teacher reminded his students, ""carry yourself well, and if you can't carry yourself well, be vigilant in this city.”

3. ""Behave properly, and if you can't behave properly, be cautious."" - ""Uygun davran, ve eğer uygun davranamıyorsan, tedbirli ol.”
Örnek cümle: My mother always says, ""behave properly, and if you can't behave properly, then be cautious.""

4. ""Conduct yourself well, and if you can't conduct yourself well, be watchful."" - ""Kendini iyi yönet, ve eğer kendini iyi yönetemiyorsan, dikkatli ol.”
Örnek cümle: ""You're going on a trip alone for the first time; remember to conduct yourself well, and if you can't conduct yourself well, be watchful.""

5. ""Show good behavior, and if you can't show good behavior, be wise."" - ""İyi davranış sergile, ve eğer iyi davranış sergileyemiyorsan, akıllı ol.”
Örnek cümle: ""Show good behavior when you're at your friend's house, and if you can't show good behavior, be wise and apologize."""

Yorumlar