be good to go idiom ne demek?

 """Be good to go"" ifadesi Türkçeye genellikle ""hazır olmak"" ya da ""yola çıkmaya hazır olmak"" şeklinde çevirilir. Bu deyim, herhangi bir etkinlik için tamamen hazır olduğunuzu ya da herhangi bir durumdan memnun olduğunuzu ifade etmek için kullanılır. İngilizcede genel anlamda bir olumlu onay anlamına gelir.


Örneğin; 


- Hazırlıkların tamamlandığı ve bir şeyin başlamak için tamamen hazır olduğu durumlar için kullanılır: ""Bagajınızı topladıysanız, havaalanına gitmek için iyi durumdayız. (If you've packed your bags, we're good to go to the airport.)""

- Bir projenin ya da işin tamalandığını ve hiçbir eksiğinin olmadığını belirten durumlarda da kullanılır: ""Proje tamamen bitti ve teslim etmek için hazırız. (The project is completely finished and we are good to go for delivery.)""

- Ayrıca bir kişinin belirli bir durumu kabul ettiğini veya onayladığını ifade etmek için de kullanılır: ""Planları onayladım, yani toplantıya başlamak için hazırız. (I've approved the plans, so we're good to go to start the meeting.)"" 


Bu idiom, genellikle konuşma dilinde kullanılır ve formel yazı dili için uygun değildir."

"""Be good to go"" idiomunun anlamı, hazır olmak veya herhangi bir işlemi başlatmaya hazır olmak anlamına gelir. İşte bu ifadenin kullanıldığı örnek cümleler:

1. After fixing the engine, my mechanic said the car is good to go. (Motor düzeltildikten sonra, mekanik arabamın hazır olduğunu söyledi.)
2. Once you finish packing your suitcase, we'll be good to go. (Valizini tamamen paketledikten sonra, gitmeye hazır olacağız.)
3. I've checked all the details of the report. It's good to go. (Raporun tüm detaylarını kontrol ettim. Hazır.)
4. After rehearsing for weeks, the band felt they were good to go for their first concert. (Haftalarca prova yaptıktan sonra, grup ilk konserleri için hazır olduklarını hissettiler.)
5. When the cookies have cooled down, they will be good to go. (Kurabiyeler soğuduğunda, yemeye hazır olacaklar.)"

Yorumlar