be a great one for something idiom ne demek?

 "Be a great one for something" ifadesi Türkçeye "bir şey için büyük bir tutkusu olmak" ya da "bir şeyi çok sevmek" olarak çevrilebilir. Bu deyim, kişinin belirli bir aktiviteye, eyleme veya şeye büyük bir ilgi veya tutkuyla bağlı olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. İngilizcede genellikle "He's a great one for gardening" gibi çevreye anlam katmak için kullanılır. Bu örnekte, deyim bir kişinin bahçeciliği çok sevdiği veya büyük bir bahçecilik tutkusu olduğu anlamına gelir. Türkçede buna paralel olarak “O, bahçecilik konusunda gerçekten tutkulu” şeklinde bir cümle kurabiliriz.

"""Be a great one for something"" (Bir şey için harika olmak) İngilizce'de birinin belirli bir aktiviteyi veya konuyu çok sevdiğini ve ona düşkün olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. İşte bu deyim ile ilgili beş çeviri örneği:

1. She's a great one for reading. (O, okumayı çok seven biridir.)
Örnek cümle: My mother has always been a great one for reading, she has a whole library at home.

2. He's a great one for gardening. (O, bahçe işlerini çok seven biridir.)
Örnek cümle: Mr. Smith down the street is quite a great one for gardening, his yard is always immaculate.

3. I'm not a great one for outdoor activities. (Ben pek dış mekan aktivitelerini seven biri değilim.)
Örnek cümle: Although my friends always invite me, I must admit I'm not a great one for outdoor activities.

4. She's a great one for cooking. (O, yemek yapmayı çok seven biridir.)
Örnek cümle: My aunt Maria is such a great one for cooking, she can make any dish taste amazing.

5. He's a great one for sports. (O, sporu çok seven biridir.)
Örnek cümle: My brother is a great one for sports, he's on several teams at his school."

Yorumlar