be green around the gills idiom ne demek?

 """Be green around the gills"" deyimi, Türkçeye direkt çeviriyle ""yüzü solmuş olmak, morarmış olmak"" gibi anlamlar taşır. Daha öz anlamı ise bir kişinin hastaymış gibi görünmesi, sağlıksız ya da rahatsız hissetmesidir. Bu deyim genellikle bir kişinin midesinin bulandığını, deniz tutmasını veya genel olarak kendini iyi hissetmeyi ifade etmek için kullanılır.


Örneğin:


- After the rough boat ride, he was looking green around the gills. 

- (Sert bir tekne yolculuğundan sonra, yüzü oldukça solmuş görünüyordu.)


Bu tür deyimler dilin renkliliğini ve çeşitliliğini artırır, ama aynı zamanda doğrudan çeviri yapmayı zorlaştırır çünkü genellikle bu tür deyimlerin Türkçede tam anlamıyla bir karşılığı olmaz. Ancak, bağlam içerisinde ve konuşmanın akışına uygun bir şekilde yerelleştirilmiş bir çeviri yapılabilir. İngilizcede bu deyimi duyan bir kişi genellikle konuşmanın diğer unsurlarından, karşısındaki kişinin ne derecede rahatsız olduğunu çıkarabilir."

"""Be green around the gills,"" bu ifade bir kişinin hasta veya sağlıksız görünmesini anlatır. Aynı anlama gelen bazı ifadeler ve bu ifadeleri kullanarak oluşturulmuş örnek cümleler;

1. Look under the weather: When she walked into the office this morning, she was looking a bit under the weather.

2. Appear sickly: After the rough boat ride, he began to appear sickly.

3. Seem unwell: I think we need to take a break; you're starting to seem unwell.

4. Appear off colour: During her presentation, she seemed to appear off colour, which had us worried.

5. Look ill: He tried his best to be active, but he looked ill throughout the game."

Yorumlar