be green with envy idiom ne demek?

 """Be green with envy"" bir İngilizce deyim olup Türkçeye ""kıskançlıktan gözleri yeşil olmak"", ""kıskançlıktan yeşillenmek"" ya da genel anlamıyla ""çok kıskanmak"" olarak çevrilebilir.


Detaylı Kullanımı:

Bu deyim, bir kişi başka bir kişinin başarısını, mülkünü, yeteneğini, ilişkisini ya da bir başka özelliğini çok kıskandığında kullanılır. İngilizce'de 'kıskançlık' duygusu genellikle yeşil rengi simgeler. Bu nedenle ""yeşil olmak"" ifadesi ""çok kıskanmak"" anlamına gelir.


Örnek Cümle:


""After seeing her best friend's new car, she was green with envy.""

(""En iyi arkadaşının yeni arabasını gördükten sonra, gözleri yeşil oldu."" ya da ""En iyi arkadaşının yeni arabasını gördükten sonra, çok kıskandı."")"

"""Be green with envy"" bir ifadedir ve bir kişinin çoğunlukla başkasının sahip olduğu bir şeyi çok istemesi ya da kıskanması durumunu ifade eder. Aşağıda bu ifadenin kullanıldığı bazı cümleler bulunmaktadır:

1. When she saw her friend's new car, she was green with envy.
(Arkadaşının yeni arabasını gördüğünde, kıskançlıktan yeşil büründü.)

2. He was green with envy when he found out his co-worker got the promotion.
(İş arkadaşının terfi aldığını öğrendiğinde, kıskançlıktan yeşil kesildi.)

3. The other students were green with envy when I won the scholarship.
(Bursu kazandığımda diğer öğrenciler kıskançlıktan yeşil kesildi.)

4. My sister will be green with envy when she sees my new dress. 
(Kız kardeşim yeni elbisemi gördüğünde kıskançlıktan yeşil kesilecek.)

5. She was green with envy when she found out about her friend's luxurious vacation. 
(Arkadaşının lüks tatilini öğrendiğinde kıskançlıktan yeşil kesildi.)"

Yorumlar