be grounded in something phrase ne demek?

 """Be grounded in something"" ifadesi Türkçede ""bir şeye dayanmak"" veya ""bir şey üzerine kurulu olmak"" anlamına gelir. 


Bir kişi, fikir veya inanç genellikle bu ifadeyle belirli bir temele, gerçeğe, deneyime veya bilgiye dayandığı ifade edilir. Bu ifadenin kullanımı genellikle, bir argümanın veya bakış açısının geçerliliğini veya sağlamlığını belirtmek için kullanılır. 


Örneğin;

""He is grounded in truth."" (""O, gerçeğe dayanıyor."") ifadesinde, kişinin üzerine kurulu olduğu temel olduğu belirtiliyor. 


""Bütün bilgimiz şu anda mevcut bilimsel çalışmalara dayanıyor."" cümlesini İngilizce'ye çevirecek olursak; ""All our knowledge is currently grounded in the existing scientific studies."" şeklinde çevirebiliriz."

"""Be grounded in something"" kelimesi, bir bilgi tabanına veya ilkeye dayanmak anlamına gelir. İşte onun bazı örnekler;

1. Our approach to teaching is grounded in years of research. - Öğretim yaklaşımımız yıllar süren araştırmalara dayanmaktadır.

2. This theory is firmly grounded in empirical evidence. - Bu teori, ampirik kanıtlara sıkı sıkıya bağlıdır.

3. All my beliefs are grounded in my childhood experiences. - Tüm inançlarım çocukluk deneyimlerime dayanmaktadır.

4. The principles of this company are grounded in integrity. - Bu şirketin prensipleri dürüstlüğe dayanmaktadır.

5. His confidence is grounded in his success. - Onun özgüveni başarısına dayanmaktadır."

Yorumlar