be gunning for someone idiom ne demek?

 """Be gunning for someone"" ifadesi, İngilizce'de genellikle belirli bir kişiye düşmanca hisler beslemek, onun başarısızlığını arzulamak ya da onu hedef almak anlamına gelir. Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan bu deyim, telaffuz edildiği bağlama göre biraz farklı anlamlar taşıyabilir.


Örneğin;

1. Rakipler özellikle bir kişiyi geçmeye hevesliyse veya belirli bir kişiye karşı rekabet içindeyse, ""be gunning for someone"" deyimi kullanılabilir: ""She is really gunning for her competitor in the business."" (İş dünyasında rakibi için gerçekten hedef gözetiyor.)

2. Ayrıca bir kişi başka bir kişiye karşı kötü niyetliyse veya ona karşı bir öfke besliyorsa, bu ifade kullanılabilir: ""He is really gunning for me after I got the promotion he wanted."" (O istediği terfiyi ben aldıktan sonra bana karşı gerçekten hedef gözetiyor.)


Türkçe'deki tam karşılığına gelirsek; ""be gunning for someone"" ifadesi ""birisi için tetikte olmak"" ya da ""birini hedef almak"" gibi anlamlara gelmektedir. Burada ""birisi için tetikte olmak"" daha ziyade metaforik bir anlamda kullanılır ve genellikle birine karşı plan ya da niyet beslemek anlamında kullanılır. Öte yandan, ""birini hedef almak"" ifadesi genellikle birine karşı düşmanca bir eylemde bulunmayı planladığınızı belirtir."

"""Be gunning for someone"" is an idiom that means to seek to harm, criticize, or defeat someone, especially because you feel resentful or competitive towards them. Here are five sentences using this idiom:

1. ""I heard John has been spreading rumors about me. Seems like he's gunning for me.""
Türkçe çeviri: ""John'un benim hakkımda dedikodu yaptığını duydum. Demek ki benim peşimde.""

2. ""Ever since she was passed over for the promotion, she has been gunning for her boss.""
Türkçe çeviri: ""Terfi için es geçildiğinden beri, patronunun peşinde.""

3. ""He may be gunning for you, but don't let him see you're afraid.""
Türkçe çeviri: ""Belki senin peşinde olabilir ama korktuğunu gösterme.""

4. ""Why are you gunning for me? I thought we were friends.""
Türkçe çeviri: ""Neden benim peşimdesin? Arkadaş olduğumuzu düşünmüştüm.""

5. ""They are gunning for the championship this year.""
Türkçe çeviri: ""Bu yıl şampiyonluğun peşindeler.""

Remember, ""be gunning for someone"" is a fairly informal expression and should primarily be used in casual conversation."

Yorumlar