be half the dancer, writer, etc. you used to be idiom ne demek?

 """“be half the dancer, writer, etc. you used to be” dilbilgisel kalıp ingilizcede bir kişinin bir uğraş alanında geçmişteki yeteneğinin yarısına bile sahip olmadığını ifade etmek için kullanılır. Burada ""half"" kelimesi ""yarısı kadar"" veya ""eskisi kadar iyi olmamak"" anlamını taşır. 


Bu kalıp Türkçeye ""eskisi kadar iyi dans edememek, yazı yazamamak, vb."" şeklinde çevrilebilir. Ancak, burada söz konusu faaliyet (dans etme, yazı yazma vb.) için genel bir ifade kullanıldığını unutmayın. Bu, herhangi bir alan veya yetenek için kullanılabilir.


Örnek: ""After the accident, John was only half the runner he used to be.” (Kaza sonrası, John artık eskisi kadar koşu yapamıyordu.)"

"The idiom ""be half the dancer, writer, etc. you used to be"" is used to express that someone can't perform something (like a skill or ability) at the level they could in the past. It means doing something to a lesser extent, in terms of quality or quantity, as compared to the past.

Here are some example sentences:

1. ""After his knee injury, he's only half the wrestler he used to be.”
In Turkish: Diz yaralanmasından sonra, eskiden olduğu gibi güreş yapamıyor.

2. ""Since she stopped practicing, she's half the pianist she used to be.""
In Turkish: Pratik yapmayı bıraktığından beri, olduğundan çok daha az becerikli bir piyanist oldu.

3. ""Age has caught up to him; he's half the basketball player he used to be.""
In Turkish: Yaş ona yetişti; artık eski yetenekte bir basketbol oyuncusu değil.

4. ""With the latest software updates, my computer is half the machine it used to be.""
In Turkish: Son yazılım güncellemeleriyle bilgisayarım, eskisi kadar işlevsel değil.

5. ""After leaving the literary scene for a few years, critics say she's only half the writer she used to be.""
In Turkish: Birkaç yıldır edebiyat sahnesinden ayrıldıktan sonra eleştirmenler, artık olduğu kadar etkili bir yazar olmadığını söylüyor."

Yorumlar