be hanging idiom ne demek?

 """Be hanging"" ifadesi birçok farklı kontekstte kullanılabilir. Ancak genellikle ""beleklemek"" anlamında kullanılan bir İngilizce deyimdir. 


Örneğin, ""I'll just be hanging around the mall."" cümlesi Türkçeye, ""Ben sadece AVM'de beleşlemek (boş boş dolaşmak) olacağım."" şeklinde çevrilebilir. 


Bunun dışında endişeli veya belirsizlik içinde beklemek anlamına da gelebilir. Örneğin ""Their future is hanging in the balance"" ifadesi ""Gelecekleri belirsiz"" anlamına gelir. Bu durumda birey veya grup belirgin bir sonuç veya karar bekliyor olabilir.


Yani, ""be hanging"" ifadesinin anlamı, içinde kullanıldığı cümle veya duruma bağlı olarak değişebilir. Her iki durumda da, bu deyim genellikle bir tür bekleme durumunu ifade eder."

"İngilizce'deki ""be hanging"" ifadesi genellikle belirsizlik, beklemek ya da belirli bir duruma maruz kalmak anlamına gelir. İşte farklı ""be hanging"" kullanımları ve örnek cümleler:

1. Belirsizlik: 
Örnek: ""We've been hanging on the decision of the committee as to whether our project will be approved or not."" (Komitenin projemizin onaylanıp onaylanmayacağına dair kararını bekliyoruz.)

2. İkamet etmek veya bir yerde sık sık bulunmak:
Örnek: ""My friends and I are usually hanging at our favorite cafe over the weekend."" (Arkadaşlarım ve ben genellikle hafta sonları favori kafemizde takılıyoruz.)

3. Beklemek: 
Örnek: ""I'll be hanging for your call before I make any decisions."" (Herhangi bir karar vermeden önce çağrınızı bekleyeceğim.)

4. Bir durum veya olayı olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmek: 
Örnek: ""I'm hanging the success of this project on your performance."" (Bu projenin başarısını senin performansına bağlıyorum.)

5. Sudaki bir cismin veya kişinin su yüzeyinde kalabilmesi: 
Örnek: ""With the life vest, she's hanging in the water comfortably."" (Can yeleği ile rahatça suyun üzerinde kalabiliyor.)"

Yorumlar