be hard on someone phrase ne demek?

 """Be hard on someone"" ifadesi Türkçeye ""birine karşı sert olmak"" veya ""birini zorlamak"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu deyim genellikle bir kişinin başka bir kişiye çok sert davrandığı veya gereğinden fazla talepkar olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. Bu sert ve zorlayıcı davranış genellikle eleştiri, aşırı kontrol ya da aşırı beklentiler şeklinde olabilir. 


Örnek olarak, eğer bir ebeveyn çocuğundan mükemmel notlar almaya ve ayrıca spor ve sanat gibi bir çok faaliyette başarılı olmaya sürekli olarak zorlar ve çocuğu eleştirirse, biz bu durumu ""The parent is being hard on the child"" yani ""Ebeveyn, çocuğa karşı çok sert davranıyor"" şeklinde ifade ederiz.


Bir diğer örnek olarak, bir çalışanın sürekli fazla mesai yapmasını isteyen ve hata yaptığında sürekli olarak eleştiren bir patron durumunu düşünelim. Bu durumda ""The boss is being hard on the employee"" yani ""Patron, çalışana karşı sert davranıyor"" demek mümkündür. 


Bu ifade genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bu tür bir davranışın genellikle adil olmadığı ve kişiyi gereksiz yere stres ve baskı altında hissettirdiği düşünülür."

"""Be hard on someone"" özdeyişi, birinin başka bir kişiye sert veya katı bir şekilde davrandığı anlamına gelir. Aşağıda bu özdeyişin çeşitli kullanımları ile birlikte örnek cümleler bulunmaktadır:

1. The coach can be hard on the players when they don't follow his instructions. (Antrenör, talimatlarını takip etmeyen oyunculara karşı sert olabilir.)

2. I know my parents seem to be hard on me, but they only want the best. (Biliyorum, ebeveynlerim bana karşı sert görünüyor, ama sadece en iyisini istiyorlar.)

3. The professor was hard on her, grading her paper strictly. (Profesör ona karşı sertti, kağıdını sıkı bir şekilde notladı.)

4. I've been too hard on him lately; I need to show more understanding. (Son zamanlarda ona karşı çok sert oldum; daha fazla anlayış göstermem gerekiyor.)

5. You shouldn't be so hard on yourself; everyone makes mistakes. (Kendine karşı bu kadar sert olmamalısın; herkes hata yapar.)"

Yorumlar