be hearing/imagining/seeing things idiom ne demek?

 """Be hearing/imagining/seeing things"" idiyomu Türkçeye ""şeyler duymak/hayal etmek/görmek"" olarak çevrilebilir. Ancak bu doğrudan bir çeviri olup, bu deyimin tam bir Türkçe karşılığı yoktur.


Bu deyim genellikle, bir kişinin kendi kafasında bir şey oluşturduğu, algıladığı ya da varsaydığı durumlarda kullanılır. Bu düşünce, gerçeklikle örtüşmeyebilir ve genellikle kişinin subjektif deneyimlerine dayanır. 


Aşağıda bu deyimin bazı kullanımlarına örnekler verilmiştir:


1) ""Be hearing things"": Eğer birisi ""I must be hearing things"" derse, genellikle duyduklarına inanamadıklarını veya yanıldıklarını ifade eder. Örneğin, birisi size normalde hiç söylemeyeceği bir şey söylediyse ""Galiba bir şeyler duyuyorum"" diyebilirsiniz.


2) ""Be imagining things"": Eğer birisi ""I must be imagining things"" derse, genellikle hayal gördüklerini veya yanıldıklarını ifade eder. Örneğin, birisi sizi izliyormuş gibi bir hissiyatınız varsa, fakat emin değilseniz ""Galiba bir şeyler hayal ediyorum"" diyebilirsiniz.


3) ""Be seeing things"": Eğer birisi ""I must be seeing things"" derse, genellikle gördüklerine inanamadıklarını veya yanıldıklarını ifade ederler. Örneğin, bir arkadaşınızı uzaktan görüp, fakat sonra onun başka birisi olduğunu fark ettiyseniz ""Galiba bir şeyler görüyorum"" diyebilirsiniz."

"""Be hearing/imagining/seeing things"" is an English idiom used when people think they have seen, heard or imagined something that is unlikely to be real. Here are some examples:

1. ""Did I just see a shooting star, or am I just seeing things?"" Çevirisinin Türkçesi: ""Sadece bir yıldız kayması mı gördüm, yoksa sadece bir şeyler mi görüyorum?""

2. ""I thought I heard someone calling my name but I must be hearing things."" Çevirisinin Türkçesi: ""Biri ismimi çağırıyor diye düşünmüştüm ama galiba bir şeyler duyuyorum.""

3. ""Are you sure you saw it? Maybe you're just imagining things."" Çevirisinin Türkçesi: ""Onu gördüğünden emin misin? Belki sadece bir şeyler hayal ediyorsun.""

4. ""He said he saw a mermaid on the shore. He must be seeing things."" Çevirisinin Türkçesi: ""Sahilde bir denizkızı gördüğünü söyledi. Kesinlikle bir şeyler görüyor olmalı.""

5. ""I swear I smelled fresh baked cookies. Maybe I'm just imagining things."" Çevirisinin Türkçesi: ""Taze pişmiş kurabiye kokusu aldığımı iddia edeceğim. Belki sadece bir şeyler hayal ediyorum."""

Yorumlar